Kirjanpitopäällikkö - Kemin kaupunki

Kirjanpitopäällikkö - Kemin kaupunki

Kirjanpidon tehtävä on tuottaa kaupungin ja muiden hoidettavana olevien yksiköidensä toimintaa kuvaavia arvo- ja määrälukuja sekä tuottaa niihin perustuvaa informaatiota eri toimialoille ja johdolle yksikön toimintaa ja toiminnan taloudellisen tuloksen jakamista koskevan päätöksenteon tueksi.

Kirjanpitopäällikön tehtävään kuuluu juokseva kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen. Kirjanpitopäällikkö johtaa, valvoo ja kehittää kirjanpidon toimintaa sekä toimii talouspalveluiden esimiehenä. Tehtävä on talousosaston asiantuntijatehtävä ja siihen kuuluu myös koko konsernin tilinpäätöksestä vastaaminen.

Kirjanpitopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnan kirjanpidon tehtäviin ja prosesseihin. Lisäksi edellytetään osakeyhtiöiden taloushallinnon lakien, sääntöjen ja prosessien tuntemusta.

Palkkaus ja palvelussuhteiden ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Täytöissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen tehtävien vastaanottamista valittujen on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Työpaikkoja haetaan kuntarekryn kautta. Hakuaika päättyy 3.6.2019 klo 15.00.

Vt. kirjanpitopäällikkö Marja-Liisa Suoraniemi p. 040 652 8896
Kirjanpitäjä Liisa Joensuu, p. 016 259 255
Suunnittelusihteeri Katri Heberg p. 040 512 1962

Kemin kaupunki, Keskusvirasto, Kehittämis- ja talousosasto
Osoite: Valtakatu 26, 94100 Kemi

Kemi on vehreä ja vireä matkailun, palvelujen, kulttuurin ja koulutuksen keskus Lapin portilla meren rannalla. Kemi tarjoaa helppoa ja vaivatonta arkea kaupunkimaisessa asuinympäristössä, palvelut ovat lähellä. Täältä alkaa yötön yö ja revontulet, täällä on Lapin lumoa ja kulttuurin viettelyksiä. Kemi on kotikaupunki sinulle.

Tutustu työnantajaan