Kirjanpitopäällikkö - Valkeakosken kaupunki

Kirjanpitopäällikkö työskentelee hallintokeskuksessa taloushallinnon tulosryhmässä. Kirjanpitopäällikkö ohjaa, valvoo ja kehittää kirjanpidon toimintaa sekä toimii kirjanpitotiimin lähiesimiehenä. Tehtävään kuuluu talouden seurannan raportoinnista vastaaminen, ja lisäksi hankkeiden ja projektien sekä kaupungin muiden yksiköiden konsultointi kirjanpidon ja verotuksen asioissa. Tehtävän hoito edellyttää hyvää kunnallisen arvonlisäverojärjestelmän hallintaa. Kirjanpitopäällikkö toimii taloushallinnon järjestelmän pääkäyttäjänä. Tehtävä on talousosaston asiantuntijatehtävä ja siihen kuuluu myös koko konsernin tilinpäätöksestä vastaaminen.

Kirjanpitopäällikön toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Hakijalta odotetaan hyvää perehtyneisyyttä kunnan kirjanpidon tehtäviin ja prosesseihin sekä kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja taloudenpitoa koskevien lakien, määräysten ja ohjeiden osaamista. Lisäksi hakijalle katsotaan eduksi myös halukkuus oman työn kehittämiseen ja hyvät tietotekniset taidot. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tehtävässä välttämättömät.

Työaika on 36,75 tuntia. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakijan tulee esittää palkkatoive hakulomakkeessa.

Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Lisätietoja

http://www.valkeakoski.fi

Lisätietoja antaa talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff puh. 040 335 6018

Valkeakosken kaupunki, Hallintokeskus, Talous- ja konserniohjaus
Osoite: Valkeakoski

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella on yli 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa
sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.

Tutustu työnantajaan