Kirjanpitopäällikkö - Turun kaupunki

Kirjanpitopäällikkö - Turun kaupunki

Kirjanpitopäällikkö toimii esimiestehtävässä ja vastaa:
- konsernitasoisen laskennan ja muun taloushallinnon ohjeiden laadinnasta
- kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja taloudenpitoa koskevien lakien, määräysten ja ohjeiden tulkinnasta ja soveltamisesta kaupungin taloushallintoon ja sen eri prosesseihin
- toimialojen ohjauksesta ja neuvonnasta kirjanpidon ja muun taloushallinnon erityiskysymyksissä
- valtionhallinnolle toimitettavien kuntataloustietojen toimittamisesta

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus

Lisäksi edellytetään taloushallintoa ja laskentatointa ohjaavien säädösten, ohjeiden ja lähteiden erinomaista tuntemusta sekä kykyä tulkita ja soveltaa säädöksiä kaupungin toiminnassa ja taloudessa (erityisesti kuntalaki, kirjanpitolaki, arvonlisäverolaki, taloustietolaki ja JHS-suositukset) sekä hyvää laskentatoimen ja kuntatalouden osaamista ja hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja.

Eduksi luetaan hyvä kaupungin ja kaupunkikonsernin organisaation ja toiminnan tuntemus, kokemus esimiestehtävistä, hyvä SAP toiminnanohjausjärjestelmän tuntemus ja käyttötaito sekä hyvä perehtyneisyys yleisen + kuntasektorin arvonlisäveron käsittelyyn.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Valtteri Mikkola, puh. 044-907 5211
Tavoitettavissa puhelimitse torstaina 4.7.2019 klo 13 -14 ja keskiviikkona 10.7.2019 klo 10 -11, muutoin sähköpostitse valtteri.mikkola@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Konsernihallinto, Talous- ja strategiaryhmä, Talous ja rahoitus
Osoite: Yliopistonkatu 27, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan