Skip to main content
test
Kirjastonhoitaja - Lahden kaupunki

Lahden kaupunginkirjaston aikuisten kirjallisuus- ja tietopalveluihin haetaan KIRJASTONHOITAJAN sijaista ajalle 8.8.2022 - 31.7.2023 edistämään lahtelaisten monipuolisia lukutaitoja, lukuharrastusta ja tietoyhteiskuntataitoja.

Kirjastonhoitaja tuo aikuisten aineistoja, sisältöjä sekä kirjastopalveluita esiin monikanavaisesti viestien erilaisilla kirjallisuuteen liittyvillä tapahtumilla. Työhön kuuluu kirjallisuuteen liittyvien tilaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen, kuten kirjailijavierailut, kirjavinkkaukset sekä lukupiirit. Kirjastonhoitaja on kirjaston tapahtumatiimin jäsen. Erityisenä vastuualueena on sisältöjen esille tuominen näyttelyillä, aineistovinkeillä, lukuopastoimintaan osallistumisella, aikuisten lukudiplomin kehittäminen ja päivittäminen sekä sisältöjen esiin nostot myös somessa.

Kirjastonhoitaja vastaa myös aikuisten kaunokirjallisuuden kokoelman kehittämisestä sekä sen ajantasaisuuden ja käytön seurannasta yhdessä Lahden kaupunginkirjaston muiden kirjastonhoitajien kanssa. Kokoelmatyöhön kuuluu aineiston poistaminen, varastointi varastointiohjeistuksen mukaisesti sekä hyllyttäminen.

Kirjastonhoitaja osallistuu päivittäiseen asiakaspalveluun päätyöskentelypisteenään Lahden pääkirjaston asiakaspalvelualueet. Työhön sisältyy säännöllisesti ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Kirjastonhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä kirjastoalan tuntemus. Tehtävässä arvostetaan kokemusta tapahtumatuotannosta ja kokoelmatyöstä sekä halua kehittää sisältö- ja kirjastopalveluita kirjastopalveluiden tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi eduksi luetaan hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan Kuntarekry.fi järjestelmän kautta viimeistään 15.7.2022 klo 15.00.

Lisätietoja

http://lastu.finna.fi
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ajalla 16.6. - 23.6. palvelupäällikkö Suvi Haikola, p. 044 416 3239, suvi.haikola@lahti.fi tai ajalla 16.6. - 27.6. sekä 11.7. - 15.7. kirjastopalvelujohtaja Salla Palmi-Felin, p. 050 559 4098, salla.palmi-felin@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kirjasto- ja tietopalvelut

Lahti on tehty kestäväksi Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä. Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan. Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 31, 15140 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat