Skip to main content
test
Kirjastonhoitaja - Lahden kaupunki

Lahden kaupunginkirjaston mediakasvatus- ja musiikkipalveluihin haetaan KIRJASTONHOITAJAA 1.8.2022 alkaen edistämään lahtelaisten monipuolisia lukutaitoja, tietoyhteiskuntataitoja ja aktiivista kansalaisuutta.

Kirjastonhoitaja tuo kirjaston kokoelmaa ja kirjastopalveluita esiin monikanavaisesti viestien ja mediakasvattaen, esimerkiksi aineistovinkkauksin, tapahtumia järjestäen ja ryhmäkäyntejä opastamalla. Työhön kuuluu kirjaston monipuolisia lukutaitoja ja yhteiskunnallista vuoropuhelua edistävien tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen, esimerkiksi Erätauko-keskustelut kuntalaisille. Kirjastonhoitaja on kirjaston tapahtumatiimin jäsen. Tärkeä osa työtä on myös kirjaston palveluiden ja toiminnan esille tuominen, sekä sisältöjen suosittelu ja vinkkaus somekanavissa.

Kirjastonhoitaja kehittää kirjastopalveluita osallistaen asiakkaita ja sidosryhmiä palveluiden suunnitteluun, verkostoituen muiden toimijoiden kanssa sekä työtapoja yhdessä muun henkilökunnan kanssa kehittäen. Kirjastonhoitaja osallistuu kokoelmatyöhön aineistoa valiten ja kokoelman ajantasaisuudesta poistojen ja täydennysten kautta huolehtien.

Tehtävään kuuluu päivittäiseen asiakaspalveluun osallistumista päätyöskentelypisteenä Lahden pääkirjaston asiakaspalvelualueet. Työhön sisältyy säännöllisesti ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Kirjastonhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä kirjastoalan tuntemus. Tehtävässä arvostetaan kokemusta tapahtumatuotannosta ja kokoelmatyöstä sekä halua kehittää kirjastopalveluita tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi eduksi luetaan hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset tehtävään Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.7.2022 klo 15.00.

Lisätietoja

http://lastu.finna.fi
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palvelupäällikkö Inka Jousea, puh. 044 4163778, inka.jousea@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kirjasto- ja tietopalvelut

Lahti on tehty kestäväksi Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä. Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan. Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 31, 15140 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat