test

Kirjastopäällikkö

Löydä itsesi Mikkelissä!

Haemme Mikkelin seutukirjastoon johtajaa näyttämään kirjastolle suuntaa tulevaisuuteen!

Haettavana on kirjastopäällikön virka 1.11.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella.

Tarjoamme kiinnostavan tehtävän kuntalaisille merkityksellisten palveluiden parissa. Seutukirjasto tuottaa neljän kunnan kirjastopalvelut ja on suurin Lumme-kirjastoista, joiden kesken tehdään tiivistä yhteistyötä. Kirjastolla on laajat yhteistyöverkostot myös muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi tapahtumien tuottamisessa. Palveluverkkoomme kuuluu pääkirjasto ja yhdeksän muuta toimipistettä. Työntekijöitä on noin kolmekymmentä.

Kirjastopäällikkönä toimit kirjastopalvelujen tulosalueen esihenkilönä ja vastaat tulosalueen taloudesta, henkilöstöstä, toiminnasta ja kehittämisestä kaupungin linjausten mukaisesti. Valmistelet ja toimeenpanet tulosaluetta koskevat asiat sekä vastaat asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Vastaat myös kirjaston hankkeista. Toimit Lumme-kirjastojen ohjausryhmän vetäjänä ja alueellisen kehittämiskirjaston yhdyshenkilönä.

Työaika on toimistotyöaika 36 h 15 min viikossa. Tehtävässä noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Virkaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan 29.9.2023 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona tutkintotodistukset ja kelpoisuuden osoittava todistus. Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista, jotka jätetään haastattelijalle.

Palkka: 4219,72

Lisätiedot:

Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen
p. 044 794 3000
virpi.siekkinen(at)mikkeli.fi

Lisätiedot

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä korkeakoulutasoiset vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja hyvät esimiestaidot. Valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme näyttöä strategisesta kehittämisotteesta.

Virkasuhteeseen otettavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Valitulle asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Mikkelin kaupunki

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 53.000 asukkaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.

Lue lisää Mikkelin kaupungista työnantajana