kirjastotoimenjohtaja - Muhoksen kunta

Haemme Muhoksen kunnan kirjastoon kirjastotoimenjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ alkaa 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Kirjastotoimenjohtaja johtaa kirjaston toimintaa ja toimii esimiehenä kirjastopalvelujen henkilöstölle.

Muhoksen kirjasto tarjoaa asiakkailleen tasapuolisesti laadukasta, ajanmukaista ja asiantuntevaa kirjasto- ja tietopalvelua, mahdollisuuksia erilaisiin elämyksiin sekä tiedon hallinta taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto panostaa myös oheistoimintaan ja sähköisten palveluiden opastukseen. Tärkeä perustehtävä liittyy lukutaidon kehittämiseen ja lukemisharrastuksen tukemiseen.

Kirjastolain 29.12.2916/1492 17 §:n mukaan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Edellytämme myös kiinnostusta ja innovatiivista otetta kirjastopalveluiden kehittämiseen, kirjastopalveluiden, kirjastotoimen lainsäädännön ja kuntatalouden tuntemusta. Lisäksi edellytämme esimies- ja johtamiskokemusta sekä kirjasto toimen hallinnon työkokemusta. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoa ja sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.


Palkkaus ja muut viran ehdot KVTES:n mukaan. Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista Muhoksen työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikostaustaote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Juha Valta, hyvinvointijohtaja, juha.valta@muhos.fi, 044 4970 400

Muhoksen kunta, Vapaa-aikapalvelut, Kirjasto
Osoite: Muhostie 2, 91501 Muhos

Muhoksen kirjasto tarjoaa asiakkailleen tasapuolisesti laadukasta, ajanmukaista ja asiantuntevaa kirjasto- ja tietopalvelua, mahdsollisuuksia erilaisiin elämyksiin sekä tiedonhallintataitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto panostaa myös oheistoimintaan ja sähköisten palveluiden opastukseen. Tärkeä perustehtävä liittyy lukutaidon kehittämiseen ja lukemisharrastuksen tukemiseeen. Kirjastotoimenjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena edellytetään (29.12.2016)/1492) 17 §:n mukaista kelpoisuutta: kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista Muhoksen työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikostaustaote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Viran hakuaika alkaa 15.10.2020 ja päättyy 2.11.2020 klo 15.00.

Muhoksen kunta - Savuton työpaikka