Skip to main content
test
Kirjastotoimenjohtaja - Sotkamon kunta

Kirjastotoimenjohtaja vastaa Sotkamon kirjastosta, johon kuuluu pääkirjasto ja kirjastoauto. Hän johtaa kirjaston palveluja, kehittämistä, taloutta ja henkilöstöä. Sotkamon uuden/kirjastorakennuksen suunnitelutyö on loppusuoralla ja rakentaminen on alkamassa vuonna 2023. Kirjastotoimenjohtajan on mukana tässä hankkeessa.

Kirjaston johtaminen ja kehittäminen vaatii kykyä strategiseen suunnitteluun, yhteistyöverkostoissa toimimiseen, henkilöstöjohtamiseen, taloussuunnitteluun ja arviointiin sekä sitoutumista kunnan ja sivistyksen toimialan tavoitteisiin.

Sotkamon kirjastossa on käytössä Axiell Aurora-kirjastojärjestelmä, vuosilainoja on yht. n. 155 000 ja henkilökuntaa on 8.

Kelpoisuusehdot virkaan ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016 17§). Eduksi katsotaan kokemus kehittämistyöstä, hyvät vuorovaikutustaidot ja kielitaito.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Peruspalkka 3 200 €/kk (lisäksi vuosisidonnaiset lisät ja mahdollisuus TVA-lisään ja henkilökohtaiseen lisään).

Hakemukset pyydetään jättämään 8.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi
Hakemukseen tulee liittää mukaan ansioluettelo sekä opinto- ja työtodistukset.

Virka täytetään 1.5.2023 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.sotkamo.fi/vapaa-aika/kirjasto

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sivistysjohtaja Merja Ojalammi, p. 044 750 2125 tai s-posti: merja.ojalammi@sotkamo.fi.
Tiedustelut 3.3.-8.3.2023 välisenä aikana.

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset. Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsivaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa. Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia! Sotkamon kunta on savuton työpaikka.


Osoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Sinulle suositellut työpaikat