Vi söker en klasslärare till Salo Svenska skola åk 1-6 för tiden 25.1. - 5.6.2021. Arbetstid 25 h/vecka.

Vi söker dig som engagerat implementerar och utvecklar pedagogiken av hög kvalitet. Vi värdesätter viljan att utveckla fostrarsamverkan samt ett genuint intresse för barnet: att lyssna och bemöta, goda samarbetsfärdigheter samt initiativrikedom. En grund för valet är också personens lämplighet för arbetsgemenskapen och arbetsteamet. Vi förutsätter goda interkationsfärdigheter.

Behörighetsvillkoren har fastställts i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998 och 481/2003). Språkkunskapskrav är utmärkta förmåga att i tal och skrift använda svenska. (Språkkunskaper i finska anses som fördel). Examensbetygen som visar behörigheten (klasslärarbehörighet och språkexamina för statsförvaltningen) ska uppvisas i original i samband med en eventuell intervju.

Den som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregistersutdrag (L504/2002) inom 30 dagar efter beslutet har mottagits av den valda.

Vi tillämpar en prövotid på 2 månader.

Vi ber att lämna en elektronisk ansökan till adressen www.salo.fi/rekrytointi.

Möjliga pappersansökningar skickas till Salon kaupunki/Kirjaamo, PL 77, 24101 Salo. Skriv på kuvert: Hakemus/ ko. virka. Ansökningarna återlämnas ej. Papper ansökningarna lagras också i Kuntarekry. Salo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja

http://www.salo.fi

Tutustu työnantajaan

Förfrågningar besvaras av rektor Kati Huldén, tel. 02 778 4212.
Om du behöver hjälp med att skicka in din ansökan, kontakta rekryteringen på rekrytointi@salo.fi.

Salo svenska skola
Osoite: Hämeenojankatu 9, 24260 Salo

Salo är ett energiskt centrum för handelsaktivitet som är välkänt för sin IT-verksamhet, basindustri och service samt plast- och metallindustri. Regionen har också en lång lantbrukstradition. Staden utvecklar fortgående sitt utbud inom utbildning enligt kraven som de berörda aktörerna ställer. Salos läge är mycket lättillgängligt, beläget i kärnan av Finlands mest aktiva region med Åbo på en halvtimmes köravstånd och en dryg timme till Helsingfors. Salo bäddar för framgång. www.salo.fi.

SALON KAUPUNKI - Savuton työpaikka