Klasslärare - Lohjan kaupunki

Lojo stad anställer interimistisk klasslärare för tiden 9.8.2021-31.7.2022 vid Solbrinkens skola åk 1-6.

Solbrinkens skola inleder läsåret 21-22 i nya utrymmen i Laurentiushuset i centrum av Lojo.

Behörighetskraven enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98) (http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986). Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen fastställs enligt UKTA. Tjänsten tillsätts med en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy samt ett utdrag ur straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen.

Intervjuerna äger rum:
Tisdag 18.5. - Torsdag 20.5. kl. 9.00- 15:00

Mer information ges av:
Monica Lemberg, rektor, tfn 044 3740 157
Charlotta Allamo, biträdande rektor, tfn 044 374 0160

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan
  • Lojo stad, Solbrinkens skola
  • Työpaikka
  • LOH-09-135-21
  • 9.8.2021
  • Enligt UKTA
  • 3.5.2021 - 17.5.2021 15:00
  • Uusimaa

Yhteystietomme

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 17.5.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-135-21 Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lisätietoja

Lojo stad, Solbrinkens skola
Osoite: Kyrkogatan 6, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat