Skip to main content
test
Klasslärare, Svenska skolan i Hyvinge - Hyvinkään kaupunki

Svenska skolan i Hyvinge söker

KLASSLÄRARE för tiden 9.8-22.12.2023

Svenska skolan i Hyvinge är en liten språköskola med ca 60 elever i tre sammansatta klasser (åk 1-2, åk 3-4, åk 5-6). Skolan fungerar som närskola för svenskspråkiga elever i Hyvinge och närtrakter. Skolan erbjuder en positiv och sporrande arbetsplats där dina personliga styrkor och intressen tas tillvara och utnyttjas.

Utöver arbetet som klasslärare har du möjlighet att delta i planerandet och utvecklandet av skolans verksamhet. Vi värdesätter initiativförmåga, motivation och intresse för att utveckla sig själv, undervisningen och lärmiljön.

Svenska skolan i Hyvinge har långa traditioner och har fungerat sedan 1894. Vi har en ny skolbyggnad (byggd 2002) med moderna utrymmen. Skolan har en egen gymnastiksal, slöjdsal och skolbibliotek. Skolhuset fungerar som ett svenskspråkigt allaktivitetshus tillsammans med Hyvinge Folkhälsans daghem, förskola, eftis och svenskspråkig klubbverksamhet. Hyvinge modellen, dvs att ha all svenskspråkig verksamhet samlat på samma gård, har fungerat även som modell för andra språköskolor. Skolan är centralt belägen i Hyvinge, ca 500 m från tågstationen. Från Helsingfors centrum tar det ca 45 minuter att åka med tåg till Hyvinge.

Behörighetskrav: klasslärarbehörighet.

För arbetet krävs kunskaper i svenska på modersmålsnivå och ansökan lämnas in på svenska.
Den person som anställs skall före mottagande av tjänsten visa upp ett straffregistet enligt 6§ 2 mom. i straffregisterlagen.

Lön betalas enligt Kommunlat tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal. Prövotid enligt gällande lagstiftning. Studie-och arbetsintyg ska visas upp i orginal vid en eventuell intervju.

Ifall ingen behörig söker arbetet tas obehöriga sökanden i beaktande.
Lämna in din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten www.kuntarekry.fi (Työavain 496184).
Ansökningstiden går ut 31.3.2023 kl. 12.

Lisätietoja

http://www.hyvinkaa.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tilläggsuppgifter ges av rektor Eveliina Luotonen, tfn 040 580 7266 eller eveliina.luotonen@edu.hyvinkaa.fi

Lisätietoja

Sivistystoimi, Perusopetus

Tule mukaan rakentamaan palveluja yli 47 000 hyvinkääläiselle. Uudenmaan viidenneksi suurimmassa kaupungissa teemme yhdessä töitä 1 700 ammattilaisen voimin asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja kaikkia meillä vierailevia varten. Toimintakulttuuriimme kuuluu innostuneisuus, sitoutuneisuus ja tehokas työtyyli.


Osoite: Hyvinkäänkatu 44, 05830 Hyvinkää

Sinulle suositellut työpaikat