Klasslärare, undervisning i engelska - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker klasslärare till en tvåspråkig undervisning för tiden 26.1.-5.6.2021 (3.åk) och för tiden 1.2.-12.3.2021 (2.åk) till Suvilahden koulu. Undervisningsspråket är engelska.

Suvilahden koulu omfattar åk 1-6 och har 300 elever. Vid skolan finns utöver finskspråkiga klasser med allmän undervisning både en tvåspråkig och en engelskspråkig linje. I undervisningen betonar vi funktionella inlärningsmetoder och gemensam undervisning. Skolan ligger på en trevlig plats i Sunnanvik, där det går bra att använda skolans närområde som inlärningsmiljö.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998, klasslärarbehörighet.

Språkkunskapskrav är utmärkta kunskaper i engelska. Kunskaper i finska räknas som merit.

Vi förutsätter:
- entusiasm, flexibilitet och färdigheter att samarbeta
- färdigheter att undervisa i de ämnen som undervisas i åk 1-6
- utmärkta kunskaper i engelska.

Vi värdesätter erfarenhet av lärararbetet och särskilt av tvåspråkig undervisning samt IKT-färdigheter.

Vi erbjuder en motiverande och inspirerande arbetsgemenskap samt möjlighet att utveckla och stärka den pedagogiska kompetensen på engelska.

Prövotiden utgör hälften av det tidsbundna uppdraget.

Intervjuerna hålls vecka 4.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Anne Kärki, tfn. 0401962843
anne.karki(at)edu.vaasa.fi

Bildningssektorn/Suvilahden koulu
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.