Klasslärarvikarie för tiden 1.8-31.12.2021 - Kokkolan kaupunki

Svenska undervisningstjänster i Karleby stad söker en klasslärarvikarie. Tjänsten är placerat vid Chydenius skola och besätts för tiden 1.8-31.12.2021 (med eventuell förlängning).

Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt till utveckling av verksamheten på en ny skola. Du är engagerad och förbinder dig till kompanjonsundervisning, som omfattar planering, undervisning och utvärdering. Du utnyttjar dina goda sociala färdigheter i det kollegiala samarbetet och har ett genuint intresse för positiv pedagogik. Du värdesätter trygg arbetsmiljö och hög elevaktivitet i din undervisning. Du ser möjligheter med formbara inlärningsmiljöer. Din digitala kompetens ses som en fördel.

Behörigheten bestäms enligt § 2 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och av sökande förutsätts utmärkta kunskaper i svenska.
Lönesättning enligt UKTA.

De som kallas till intervju ombeds ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem.
Klasslärartjänsten besätts med 2 månaders prövotid. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg och straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.
Tjänsten bör sökas via www.kuntarekry.fi. Ansökan kan även inlämnas till Karleby stad, bildningscentralen, PB 43, 67101 Karleby. Ansökningstiden utgår 14.4.2021 kl. 15.00

Mer information ges av rektor Charlotta Uusitalo, charlotta.uusitalo@kokkola.fi, tfn 044 7809 788, eller chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund, ronnie.djupsund@kokkola.fi, tfn 040 8065 000.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

rektor Charlotta Uusitalo, charlotta.uusitalo@kokkola.fi, tfn 044 7809 788, eller chef för svenskspråkiga undervisningstjänster Ronnie Djupsund, ronnie.djupsund@kokkola.fi, tfn 040 8065 000.

Karleby stad, svenska undervisningstjänster
Adress: PB 43, 67101 Kokkola

Havsnära Karleby som är centralort i landskapet Mellersta Österbotten är en tvåspråkig stad som växer och utvecklas. Karleby erbjuder sina invånare många högklassiga alternativ för boende, ett brett urval av bastjänster, goda kommunikationer och utmärkta möjligheter till fritidsaktiviteter.

Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - Unicef lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat