test
Kliinisen kemian erikoislääkäri - NordLab

Haemme kliinisen kemian vastuualueen asiantuntijatiimiimme kliinisen kemian erikoislääkäriä vakituiseen virkasuhteeseen 3.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Erikoislääkäri toimii vastuullaan olevien tutkimusten lääketieteellisenä asiantuntijana, vastaa tutkimusten toteutuksesta, laadusta ja ajanmukaisuudesta sekä kehittää tutkimusvalikoimaa ja palveluita yhteistyössä muiden asiantuntijoiden ja kliinikkoasiakkaiden kanssa. Vastuualuekokonaisuudet muotoutuvat hakijan erityisosaamisen ja kiinnostuksen mukaan. NordLab toimii viiden sairaanhoitopiirin alueella ja erikoislääkärinä vastaat tutkimuskokonaisuuksista koko alueen laajuudella. Sijoituspaikka voi olla Kajaani, Kemi, Kokkola, Oulu tai Rovaniemi. Työ sisältää matkustamista koko NordLabin toiminta-alueella.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin oikeudet kliinisen kemian erikoisalalla. Tehtävän hoitaminen edellyttää monipuolista osaamista kliinisestä kemiasta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Terveydenhuollon laboratorioissa saavutetun kokemuksen lisäksi arvostamme osoitettua kiinnostusta tieteelliseen tutkimukseen, moniammatillista työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Palkkaus määräytyy LS:n ja paikallisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti.

Noudatamme virassa enintään 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta (työavain 391109) tai postitse liitteineen osoitettuna NordLabin kirjaamoon osoitteella NordLab Kirjaamo, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Kuoreen merkintä "Kliinisen kemian erikoislääkäri". Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.nordlab.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vastuualuepäällikkö Pirjo Hedberg p. 0406356269 tai sähköpostitse pirjo.hedberg@nordlab.fi

Lisätietoja

NordLab, NordLab Asiantuntijapalvelut

NordLab on Pohjois-Suomen (Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Oulun ja Rovaniemen) alueella 1.1.2013 toimintansa aloittanut kliinisen laboratorioalan organisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa kliinisiä laboratoriopalveluja sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon käyttöön. Kansainvälisen tason tutkimustoimintamme sekä osallistumisemme kliinisen laboratorioalan kehittämisverkostoon mahdollistaa koko Pohjois-Suomen asukkaille modernit laboratoriopalvelut.


Osoite: Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat