Koivulehdon päiväkodin johtaja - Muhoksen kunta

Koivulehdon päiväkodin johtaja - Muhoksen kunta

Koivulehdon päiväkodin johtajan virka

Muhoksen kunnan hyvinvointipalveluissa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva (Koivulehdon) päiväkodin johtajan virka 1.8.2019 alkaen. Viran sijoituspaikkana on virkasuhteen alussa Koivulehdon päiväkoti. Koivulehdon päiväkodissa on kuusi ryhmää ja lisäksi avointa varhaiskasvatusta. Päiväkodissa järjestetään esiopetusta ja Muhoksen kunnan ympärivuorokautinen vuorohoito.

Päiväkodin johtaja toimii päiväkodin esimiehenä ja vastaa pedagogiikan, henkilöstön, asiakastyön, talous- sekä verkostotyön johtamisesta ja kehittämisestä. Arvostamme esimieskokemusta, vuorohoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa pedagogista osaamista. Tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Kuntarekryn (www.kuntarekry.fI) kautta. Vaihtoehtoisesti kirjallinen hakemus, johon tulee liittää kopio kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä nimikirjanote tai ansioluettelo, osoitetaan Hyvinvointilautakunnalle ja lähetetään osoitteella: Muhoksen kunta, Hyvinvointilautakunta, PL 39, 91501 Muhos. Kuoreen merkintä "Koivulehdon päiväkodin johtaja".

Hakuaika päättyy tiistaina 4.6.2019 klo 10.00. Hakemuksia ei palauteta.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista Muhoksen työterveyshuollon antama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikostaustaote.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä antavat vs. varhaiskasvatusjohtaja Anu Hamari p. 044 4970 115 ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Juha Piirala p. 044-4970 400/ etunimi.sukunimi@muhos.fi.

Muhoksella 14.5.2019

Hyvinvointilautakunta

Muhoksen kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja

https://www.muhos.fi/opetus-ja-varhaiskasvatus/varhaiskasvatus/paivakodit-2/koivulehdon-paivakoti/

Anu Hamari 044-4970 115, anu.hamari@muhos.fi ja Juha Piirala 044-4970434, juha.piirala(at)muhos.fi

Muhoksen kunta, Hyvinvointipalvelut
Osoite: Tehtaantie 2, 91500 Muhos

Muhos on n. 9000 asukkaan hallitusti kasvava kunta sijaiten 35 km Oulusta kaakkoon.

Tutustu työnantajaan