Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 15.10.2021 klo 16.00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 31.10.2021 klo 12 saakka, aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon

KOLME (3) LÄHIHOITAJAN TOINTA


Alkusijoituspaikka Itäinen kotihoito
Itäinen kotihoito toimii kantakaupungin alueella

Kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Kokemus alueen hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi.

Odotamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä kuntouttavaa ja asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisessa työyhteisössä. Valitulta henkilöltä edellytetään valmiuksia ja sitoutumista työkiertoon.

Työ tapahtuu asiakkaan kotona sisältäen perushoidon lisäksi esimerkiksi lääkehoitoa, haavanhoitoa, RAI arviointeja, Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekoa sekä jatkuvaa asiakkaan voinnin kokonaisvaltaista seurantaa ja tilannearviointia.

Tarjoamme koko tiimin sekä esimiehen tuen työlle. Työyhteisössämme tärkeitä asioita ovat hyvä ja reilu työilmapiiri, työkaverin sekä asiakkaan arvostava kohtaaminen ja motivoitunut asenne. Käytettävissä on laajat digitaaliset ratkaisut hoitotyön tueksi.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Soiten kotihoito on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opetusvelvollisuus.

Lisätietoja antavat vs palveluesimies Jenni Björkbacka 0447809274, palvelualuejohtaja Sari Kallinen puh. 0408065749


Kokkolassa 20.9.2021

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat