test
Kolme lupainsinööriä rakennusvalvontaan - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan yksikkö vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupien käsittelystä ja näihin liittyvien katselmusten suorittamisesta sekä rakennetun ympäristön valvonnasta. Rakennusvalvonnassa työskentelee noin 20 henkilöä monipuolisissa ja haastavissa asiantun-tijatehtävissä. Nyt olemme saaneet lupahakemusten käsittelyyn ja muiden tehtävien hoitoon uusia virkoja.

Haemme kolmea LUPAINSINÖÖRIÄ

toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin 3.1.2022 alkaen.

Lupainsinöörin tehtävänä on toimia rakennusvalvonnan lupapäättäjänä sekä ohjaus- ja neuvontatehtävissä. Lisäksi lupainsinööri suorittaa lupiin liittyviä katselmuksia ja valvontatehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin on talonrakennusalan AMK-insinöörin tai vastaava aiempi tutkinto. Hakijoille katsotaan eduksi maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen sekä rakentamiseen liittyvien määräysten tunteminen, kokemusta asiakaspalvelusta sekä rakennussuunnittelusta. Tehtävässä menestyminen edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä selkeää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa. Tehtävien hoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (TS).

Viroissa aloitukset ovat 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan ja niissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkoihin valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava rakennustarkastaja Raimo Ström puh. 050 3306815 ja kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski puh. 0503006556, sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat