Kolme moniosaajan tehtävää (jatkettu hakuaika) - Iin kunta

Kolme moniosaajan tehtävää (jatkettu hakuaika) - Iin kunta

Iin ateria- ja tilapalveluissa on haettavana kolme moniosaajan tehtävää. Tehtävät sijoittuvat kouluille ja päiväkodeille.

Moniosaajan tehtävä on kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuvaa ateria- ja puhdistuspalvelutyötä.

Tehtävät täytetään määräaikaisina tehtävinä vuoden 2020 kesäkuun loppuun saakka. Työaika määräytyy kohteen mukaisesti samassa kohteessa olevana kokoaikaisena tai kahdessa kohteessa olevana kokoaikaisena tehtävänä. Tehtäviä voivat hakea ensisijaisesti henkilöt, joilla on alalla vaadittava koulutus ja osaaminen.

Ateriapalvelun tehtäväalueella tehtävä koostuu ruokien tilaamisesta, vastaanottamisesta, varastoinnista, esille laitosta, astiahuollosta, asiakaspalvelutyöstä joko ruokasalissa tai osastolla, kypsennyksestä ja kuumennuksesta, sekä keittiön omavalvonta- ja puhtaanapitotehtävistä. Joissakin kohteessa edellytetään pienimuotoista ruoanvalmistusta esim. salaattien pilkkomista. Erilaisten erityisruokavalioiden hallinta on tärkeä osa tehtävää.

Moniosaajan tehtävään kuuluu myös puhdistuspalvelutyö. Työ on kohteesta riippuen joko yksintehtävää tai toimimista tiimin jäsenenä. Puhdistuspalvelutyössä työntekijältä edellytetään eri siivousmenetelmien hallintaa, osaamista annostella puhdistusaineet pintojen ja likaisuuden mukaan, kykyä käyttää koneita ja laitteita, sekä ymmärrystä eri pintamateriaaleista.

Moniosaajan työssä onnistuminen edellyttää suunnitelmallisuutta, hyvää paineensietokykyä ja kykyä hyväksyä keskeytyksiä eri tehtävien välillä. Työn hallinta, muutosten hallinta ja asiakkaan vaatimukset edellyttävät joustavuutta ja kykyä soveltaa. Tehtävässä edellytetään hygieniaosaamista ja ICT-taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja/tai toimimiseen tiimin jäsenenä ja liikkuminen kohteiden välillä, joko autolla tai jalan.

Tehtävään valittavalla on oltava alalla vaadittava koulutus jommastakummasta (ateria tai puhtaus) koulutusalasta ja valituksi tulemisen jälkeen päivittämään osaamistaan puuttuvan koulutuksen osalta. Eduksi luetaan jonkin ammattiohjelman aikaisempi käyttö (Jamix tai Aromi).

Tehtäviin kutsutaan haastatteluun viisi henkilöä, haastattelut pidetään 8..8.2019.

Lisätietoja

http://ii.fi/

Lisätietoja antavat: ateriapalveluesimies Anitta Laurila; anitta.laurila@ii.fi, työnjohtaja Päivi Kurkela; paivi.kurkela@ii.fi ja johtaja Anne Hautamäki; anne.hautamaki@ii.fi

Iin kunta, Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos, Ateriapalvelut
Osoite: Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Ii on kasvava, elinvoimainen, luovasti uudistuva kunta - Iissä on ideaa !!
Iin kunta on savuton kunta.

Tutustu työnantajaan