Kolme perheohjaajan toimea - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) lapsiperheiden palvelut julistaa haettavaksi 14.4.2020 klo 9.00 mennessä

KOLME PERHEOHJAAJAN TOIMEA

Perheohjaajat työskentelevät sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön Sohvi-tiimissä, jossa työskentelee 8 perheohjaajaa. Yhden perheohjaajan työtehtäviin kuuluu tiimivastaavan tehtävät. Toimien alkusijoituspaikat ovat Alavieska-Ylivieska, Ylivieska ja Nivala. Hakijoilta edellytetään tarvittaessa työskentelyä koko kuntayhtymän alueella asiakastarpeen mukaan

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lapsiperheiden palveluihin kuuluvat sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön lisäksi lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut sekä muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 8 § mukainen ammattipätevyys tai muu soveltuva koulutus. Hakijoilta edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn että valmiuksia tiimi- ja verkostotyöhön. Arvostamme kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä työstä sekä asiakaslähtöistä työotetta. Oman auton käyttömahdollisuus työtehtävien hoitamiseksi on välttämätön. Perheohjaaja työskentelee tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Palkkaa ja työehtoja koskevat määräykset KVTES:n mukaan.
Työ alkaa sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä ote rikosrekisteristä (laki 504/2002 3 §). Lisäksi valittavalta edellytetään riittävää rokotesuojaa.

Hakuaikaa on jatkettu, hakemukset lähetetään Kuntarekryn kautta 14.4.2020 klo 9.00 mennessä.
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat:
- perheohjaaja, tiimivastaava Anne Nikunen, puh. 044 419 5119 tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi
- lapsiperheiden palveluiden palvelupäällikkö Helena Virkkula, puh. 044 419 6226 tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
- perheohjaaja, tiimivastaava Anne Nikunen, p. 044 419 5119
- lapsiperheiden palveluiden palvelupäällikkö Helena Virkkula, p. 044 419 6226
tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lapsiperheiden palvelut
Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!