Skip to main content
test
Kommunalveterinär - Kokkolan kaupunki

Till Karlebys veterinärmottagning sökes en kommunalveterinär till ordinarie tjänst. Smådjursmottagningen är en gemensam mottagning för två veterinärer och till utrustningen hör bl.a. röntgen. En övernattningsenhet finns också till förfogande i anslutning till mottagningen. En förflyttning av mottagningen till nya utrymmen är under planering.

Arbetet är blandpraktik, men tyngdpunkten är vård av smådjur. Ansvarsområdet är i första hand Kronoby, men djurpraktiken i kärnområdet i Karleby och Kronoby sköts i samarbete med mottagningens andra veterinär.

Jouren är fördelad mellan sex veterinärer och till jourområdet hör förutom Karleby och Kronoby även Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby. Arbetsgivarens KuusiVet-program används som praktikprogram.

Kompetenskrav är i Finland legitimerad veterinärs behörighet. Därtill krävs det nöjaktig muntlig och skriftlig förmåga i det inhemska språk som inte är sökandes modersmål. Språkkunskaper bör i första hand uppvisas på sätt som omnämns i förordningen 481/2003 (t ex. statsförvaltningens språkexamina, uppvisande av språkkunskaper via allmänna språkexamina eller i samband med studier).

För att framgångsrikt kunna sköta arbetet krävs förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga och ett aktivt förhållningssätt till arbetet. För att sköta tjänsten krävs också B-körkort och tillgång till egen bil.

I tjänsten tillämpas sex månaders prövotid. Före tjänsten kan tas emot bör den som väljs kunna uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lön och andra villkor som hör till tjänsten är i enlighet med AKTA och LÄKTA. Den uppgiftsbaserade grundlönen är 2700 €/mån. Förhöjda jourersättningar i förhållande till LÄKTA tillämpas.

Läs mer

https://www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/miljohalsa-och-djur/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktören för hälsoövervakningen Andréas Smeds, tel. 040 489 2029 eller hygieniker veterinär Annukka Nikula, tel. 040 489 2240.

Lär dig mer om oss

Karleby stad/ Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Karleby stad ansvarar för administreringen av Mellersta Österbottens miljöhälsovård. Till samarbetsområdet hör förutom Karleby stad även Kannus, Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil. Regionens landsbygdsnäring är inriktad på mjölkproduktion.

I verkställandet av veterinärvårdstjänsterna på samarbetsområdet deltar 12 praktikerveterinärer, en hygienikerveterinär, två tillsynsveterinärer samt en byråföreståndare och direktören för hälsoövervakningen.


Adress: Hammargränd 15, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat