Kommungeodet - Kirkkonummen kunta

Kommungeodet - Kirkkonummen kunta

Tjänst som kommungeodet
Kyrkslätts kommun, samhällstekniska sektorn, tomt- och geoinformationstjänsterna

Arbetsbeskrivning

Kommungeodeten ansvarar för anskaffning av markområden och överlåtelse av tomter samt beredning av markanvändningsavtal och andra markpolitiska ärenden. I uppgiften ingår dessutom chefsuppgifter. Uppgiftshelheten bildas enligt den valdas kunnande och egenskaper.

Behörighetskrav är diplomingenjörsexamen inom lantmäteribranschen. Förutsättningar för att lyckas i uppgiften är god kännedom om sektorn, gedigen erfarenhet av markanskaffning och -överlåtelse, markanvändningsavtal, fastighetsvärdering eller motsvarande uppgifter, kundbetjänings- och samarbetsförmåga och goda förhandlings- och sociala färdigheter. Som merit räknas kännedom om kommunal förvaltning, erfarenhet av chefsuppgifter, utvecklingsberedskap och behärskande av de båda inhemska språken.

Tjänsten besätts 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I tjänsten iakttas en prövotid på sex månader. Den uppgiftsrelaterade lönen är 4187,36 €/månad.

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg till den ledigförklarade befattningen ska sändas elektroniskt senast 22.8.2019 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi.

Läs mer

http://www.kirkkonummi.fi

Ytterligare information ges av direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, tfn 050 414 0754, och GIS-chef Markku Korhonen, tfn 040 757 8878,
e-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Samhällstekniska sektorn, Resultatområdet markanvändning, Tomt- och geoinformationstjänster
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren