Kommunikaatio-ohjaaja, Vammaispalvelun vaativat asiantuntijapalvelut, Paimio

Hakuaika päättyy  23.7.2024 23:59

Etsimme moniammatilliseen työryhmäämme osa-aikaista (60 %) kommunikaatio-ohjaajaa työskentelemään kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa.

Asiakkaita on kaikista eri ikäryhmistä ja työtä tehdään sekä suomenkielisten vaativien vammaispalveluiden tiloissa että liikkuvana työnä asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Tehtävä painottuu asiakkaiden olemassa olevien kommunikaatiokeinojen käytön neuvontaan ja ohjaamiseen sekä edistämiseen asiakkaan omassa ympäristössä yhteistyössä hänen läheistensä kanssa. Lisäksi siihen kuuluu mm. asiakkaiden kommunikaatiokeinojen ja kommunikaatioympäristön arviointia ja suunnittelua osana moniammatillista työryhmää sekä pienimuotoisesti organisaation sisäistä kouluttamista.

Tehtävän tavoitteena on edistää kehitysvammaisten asiakkaiden osallisuutta omassa arjessaan tukemalla vuorovaikutus-, kommunikointi- ja toimintamahdollisuuksia hänen omassa sosiaalisessa ympäristössään.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tutkinto (puhevammaisten tulkki)
Lisäksi edellytämme mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Eduksi luemme kokemuksen kehitysvammaisuudesta ja autismikirjosta, vahvan osaamista puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä sekä kyvykkyyden tukiviittomien opettamiseen.

Työ on pitkälti liikkuvaa, mutta toimistotyö on mahdollista tehdä osin etätyönä. Työaikamme on liukuva.

Työnantaja tarjoaa mahdollisuuden liukuvaan työaikaan sekä työn itsenäiseen suunniteluun. Työ on pitkälti itsenäistä ja edellyttää hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Yksin et työssä kuitenkaan jää vaan tukea on saatavilla työyhteisömme terapeuteilta, psykologeilta, sosiaalityöntekijöiltä ja ohjaajilta.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi sinulla on mahdollisuus saada erilaisia lisiä, esim. työkokemuslisä (3-8%). Työkokemuslisää maksetaan hyväksi laskettujen työvuosien perusteella ja mukaan lasketaan myös muilla työnantajilla tehty saman alan työ. Jos sinulla on hyväksi luettavaa työkokemusta yli 15 vuotta, voit nopeastikin ansaita lomaa korkeimman taulukon mukaan eli jopa 38 päivää vuodessa, joka tarkoittaa 7,5 viikkoa lomaa vuodessa.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Marianne Möttölä, p. 040 5056137

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Tutustu työnantajaan