Skip to main content
test
Kommunveterinärvikarier - Mustasaaren kunta

Västkustens miljöenhet söker
KOMMUNVETERINÄRVIKARIER
för södra och norra området enligt följande:

Två kommunveterinärvikarier söks för södra och norra området till sommaren 2023. Inom området finns fem kommunveterinärmottagningar. Dessa finns i Kristinestad, Närpes, Malax, Vörå och Korsholm (tillfälligt i Vörå).

Till arbetsuppgifterna hör veterinärpraktik. I tjänsten ingår jourplikt. Det finns två jourområden, södra och norra området. Norra jourområdet sköts i samarbete med miljöhälsovården i Vasa.

Till södra jourområdet hör Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax.
Till norra jourområdet hör Korsholm och Vörå samt Vasa, Lillkyro och Laihela.

Lönesättning för sommarvikarier:
- Månadslön 2522,64€
- Månadslön 3500€ om vikarien sköter två områden samtidigt (detta eftersträvas)
- Om vikarien sköter två områden samtidigt under enstaka dagar ersätts också detta skilt
- Dubbelersättning för jourande
- Rekryteringstillägg, 2000€, som en engångsersättning efter utfört arbete i två månader (juni och juli, alternativt juli och augusti)

Möjlighet till övernattning finns på mottagningarna i Närpes (Pörtom) och Vörå.

Det finns också möjlighet till vikariat under övriga tider på året, enligt överenskommelse.
För vikarierande kommunveterinärer som deltar i veterinärjouren betalas 118,88 €/dygn för vardagsjour och 817,92 €/helg för helgjour.

Kompetenskrav är Livsmedelsverkets beviljade rätt att utöva veterinäryrket som legitimerad veterinär eller temporärt, enligt Lag om utövning av veterinäryrket 29/2000.

Tillgång till egen bil och körkort är en förutsättning för skötsel av tjänsten.

Anställningsvillkor enligt LÄKTA.

Ansökan lämnas in via Kuntarekry på adressen www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 476874 eller via e-post till tillsynsnamnden@korsholm.fi.

Om lämplig sökande hittas kan anställning ske innan ansökningstiden går ut.

Läs mer

https://korsholm.fi/boende-och-samhalle/vastkustens-miljoenhet

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tillsynsveterinär Emma Woivalin, emma.woivalin@korsholm.fi, tfn 044 727 1371 eller Kommunveterinär Liisa Schreibmaier, liisa.schreibmaier@korsholm.fi, tfn 040 026 1667.

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad, Västkustens miljöenhet

Kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå ingår i ett samarbetsområde för miljöhälsovården och veterinärvården. Kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad och Närpes har också miljövården med i samarbetet. Samarbetsområdet är tvåspråkigt med svenska som majoritetsspråk och det betjänar ca 50 000 invånare. Korsholms kommun fungerar som värdkommun. Det praktiska arbetet sköts för närvarande av 15 miljö- och hälsoinspektörer, sex veterinärer och en tillsynsveterinär. Miljö- och hälsoskyddschefen har hand om den övergripande styrningen av miljöenheten samt leder miljöhälsovården och veterinärvården. Chefen för miljövården leder miljövårdens verksamhet.


Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Sinulle suositellut työpaikat