Konstpedagog - Kirkkonummen kunta

En tillfällig befattning som konstpedagog för tiden 15.11.2021 - 30.6.2022

Inom Kyrkslätt kommuns bildningsväsende lediganslås en tillfällig befattning som konstpedagog inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten. Anställningen möjliggörs genom det stöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat kommunen för att minska pandemins negativa påverkan på barn i behov av stöd genom att stöda personalens förmåga att stöda barnens helhetsmässiga växande, lärande och utveckling. Stödet skall främst riktas till stärkande av barnens känsla av kompetens och känsla av delaktighet. Barnen erbjuds en möjlighet att uttrycka sig och bli hörda genom deltagande i olika former av konst.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a.:
- att i samarbete med övrig personal stöda de barn som är i behov av stöd i sitt växande och lärande
- delta i barngruppens konstpedagogiska planering, förverkligande och utvärdering
- delta i skapandet av en omgivning som stöder lärande

Det är en fördel om den som söker har erfarenhet av att jobba med barn under skolåldern, har någon form av utbildning inom konst samt har ett stort intresse för att utveckla stöd i form av konstpedagogik.


Lämplig högskole-examen inom konst samt pedagogisk examen eller examen som fyller behörighetskraven som bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Lönen betalas enligt AKTA. De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.


Den valda bör uppvisa brottsregisterutdrag samt ett godtagbart intyg över hälsotillståndet innan arbetet inleds.

Uppgiften fylls i första hand med kommunens interna sökande.

Ansökan bör inlämnas senast 28.10.2021 kl. 12.00 helst elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi.
Om det inte är möjligt kan ansökan sändas till Kyrkslätt kommun, chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar kan göras till
Chefen för stöd för växande och lärande Helena Björkqvist tfn. 040 7290524
Chefen för småbarnspedagogik Ellen Endal-Dannbäck tfn. 0400 807631

Lär dig mer om oss

Svensk småbarnspedagogik, Stöd för växande och lärande

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat