Koordinaattori, 2 paikkaa - Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia hakee kahta koordinaattoria ajalle 1.2.2021 - 31.12.2021.

Koordinaattorin tehtävänä on uusien työelämässä oppimis- ja näyttöpaikkojen etsiminen, oppilaitosnäyttöjen kehittäminen ja koordinointi sekä keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tukeminen opintoihin paluussa. Koordinaattori kontaktoi ja tukee opiskelijoita ja työnantajia sekä tekee tiivistä yhteistyötä opettajien, opinto-ohjaajien ja opiskelijahuollon kanssa opiskelijoiden opintopolun sujuvoittamiseksi.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja tietoteknisiä taitoja sekä organisointikykyä ja kykyä tehdä monialaista yhteistyötä.

Eduksi luetaan kokemus oppilaitosympäristöstä toimimisesta sekä monimuotoisen asiakaskunnan ohjauksesta, sosiaalialan tuntemus ja
monipuolinen kielitaito.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.


Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Tutustu työnantajaan

Sirkku Reponen, p. 040 653 2656, sirkku.reponen@omnia.fi

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut
Osoite: Kirkkokatu 16, 02770 Espoo

Tehtävänämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Palveluyksikkömme ovat Koulutus- ja opiskelijapalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä Konsernipalvelut.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Innostamme eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Vuosittain meillä on n. 35 000 opiskelijaa ja lähes 3000 yrityskumppania rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.