Koordinaattori - Ylivieskan kaupunki

Koordinaattori - Ylivieskan kaupunki

Ylivieskan kaupungin nuorisopalveluissa julistetaan haettavaksi määräaikainen koordinaattorin toimi, jossa on yhdistetty nuorten tieto- ja neuvontapalvelukehittäjän ja kaupungin maahanmuuttajakoordinaattorin määräaikainen toimi ajalle 15.7.-31.12.2019.

Tinke - Tieto ja neuvontapalvelujen kehittäminen on Ylivieskan kaupungin nuorisopalveluiden hanke, jossa
kartoitetaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen tarve ja muoto. Työaika on 50% kokoaikaisesta. Kehittäjän tehtävänä on kattavasti kartoittaa nuorten ja yhteistyökumppanien kanssa nuorten tarpeet ja nuorten parissa toimivien odotukset tieto- ja neuvontapalveluiden muodosta. Kartoituksen pohjalta tehdään malli ja mahdollisesti hankesuunnitelma tieto- ja neuvontapalveluiden toteuttamisesta. Tehtävässä edellytetään nuorisotyökentän laajaa tuntemusta ja nuorisotyön työkokemusta. Osarahoitus Tinke-hankkeeseen on saatu Aluehallintovirastolta; valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön.

Maahanmuuttajakoordinaattorin tehtävä on toiset 50% työajasta. Tehtävään kuuluu ensisijaisesti kuntapaikalle tulevien maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta, kotoutumispalveluiden järjestäminen, käytännön asioissa ohjaaminen ja tukeminen ja muut tarvittavat tehtävät.

Hakijalta edellytämme:
- nuoriso- tai sosiaalialan amk-tutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta
- vahvaa työkokemusta nuorisotyöstä ja nuorisotyöllistä työotetta
- nuorten tieto- ja neuvontapalvelutyön tuntemusta
- halua ja kykyä työskennellä nuorten ja maahanmuuttajien kanssa, asiakasta kannustavaa ja motivoivaa työotetta
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn, avarakatseisuutta ja laaja-alaista työotetta
- hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutaitoja
- oma-aloitteisuutta ja positiivista rohkeutta rakentaa verkostoja tarvittaviin yhteistyötahoihin
- maahanmuuttajien kotouttamispalveluiden tuntemusta
- hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa
- hyviä tietotekniikan ja somen käyttötaitoja

Näiden lisäksi eduksi katsotaan:
- kokemus hanketyöstä, raportoinnista ja hakuprosessista
- kokemus maahanmuuttajien sosiaali- ja kotouttamistyöstä
- sujuva englannin kielen taito

Hakemukseen on liitettävä pdf-tiedostona haettavaan tehtävään pätevyyden osoittava tutkintotodistus. Hakuaika päättyy maanantaina 17.6.2019 klo 15.00.

Tehtävään valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6§ 2. momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Työsuhteessa noudatetaan 3 kk koeaikaa. Palkka perustuu KVTES:iin.

Lisätiedot nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö, puh 044 4294355 tai elisa.mannisto@ylivieska.fi.

Lisätietoja

http://www.ylivieska.fi

Elisa Männistö, puh 044 4294355 tai elisa.mannisto@ylivieska.fi.

Ylivieskan kaupunki, Sivistyskeskus, Nuorisopalvelut
Osoite: Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska

Ylivieska on kehittyvä ja kasvava aluekeskus, jossa on hyvät palvelut, edellytykset viihtyisään asumiseen, itsensä kehittämiseen ja monipuoliseen yritystoimintaan.

Tutustu työnantajaan