Koordinaattori Lasten parlamenttiin - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan osa-aikaiseen työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen nuorisopalvelujen Lasten Parlamentin

KOORDINAATTORIA 50 %

Aikavälillä 1.8.2021 - 30.6.2022 tehtävään kuuluu lisäksi 50 % työajalla tehtäviä koulunuorisotyön liittyen Kilpisen yhtenäiskoululla, pääasiassa 7.-9.lk oppilaiden parissa.

Jyväskylän Lasten Parlamentti on alakouluikäisten jyväskyläläislasten osallistumis- ja vaikuttamiskanava. Toiminnan tarkoituksena on luoda lapsille mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä nostaa lasten ääni kuntalaisina paremmin kuuluviin.

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja monipuolisen työn Nuorisopalveluiden n. 20 henkilön asiantuntijatiimissä. Lasten Parlamentin koordinaattorina tehtävänäsi on lasten ja nuorten kohtaaminen, kasvatuksellinen ohjaaminen ja neuvonta yksilöinä sekä ryhmissä eri toimintaympäristöissä. Edistät työssäsi lasten ja nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta ja lisäät vaikuttamismahdollisuuksia. Yksin työtä ei tarvitse kuitenkaan tehdä, vaan sinulla on taustallasi esimiehen ja työyhteisön tuki, sekä työparina osallisuus- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori, joka toimii nuorisovaltuuston vastuuhenkilönä.

Koulunuorisonohjaajan tehtävänä on tukea nuoria opiskelussa, elämänhallinnassa sekä tunnetaitoihin ja kaverisuhteisiin liittyen. Nuorisotyön avulla kouluun viedään yhteisöllisyyttä, kohtaava, kuunteleva aikuinen, sekä pyritään ennaltaehkäisemään negatiivisia lieveilmiöitä. Konkreettisia työtehtäviä ovat esim. ryhmäyttämiset, eri teemoihin liittyvät oppitunnit, välituntitoiminta, pienryhmät sekä erilaiset toiminnot nuorten vapaa-ajalla. Tehtäviin kuuluu myös työtehtäviä muuhun osallisuuskasvatukseen liittyen.

Kelpoisuusvaatimuksen tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi luetaan nuorisotyön vankka tuntemus sekä kokemus vastaavanlaisista tehtävistä. Työssä menestyminen edellyttää organisointikykyä, kokemusta lasten (ja nuorten) kanssa työskentelystä, innostuneisuutta, näkemystä ja osaamista lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen, hyvät yhteistyötaidot, ymmärrystä kuntaorganisaation toiminnasta sekä kehittävää työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Haastattelut pidetään viikolla 26.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palveluesimies Satu Paasonen, puh. 050 311 8534 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Nuorisopalvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat