Koordinaattori - Lempäälän kunta

Koordinaattori - Lempäälän kunta

Lempäälän kunta hakee koordinaattoria OPH:n rahoittamaan alueellisen tutortoiminnan kehittämishankkeeseen, Pirkanmaan tutoropettajat 2, ajalle 2.9.2019 - 31.7.2021. Hankkeessa on mukana yhteensä 27 Pirkanmaan opetuksen järjestäjää. Palkattava henkilö tulee lisäksi työskentelemään myös muiden opetus- ja kasvatusalan hankkeiden parissa.

Hanke kehittää seudullista tutortoimintaa edistäen alueellista yhteistyötä ja tasa-arvoa, jakaen tutorosaamisen toimintamalleja sekä kehittäen tutoropettajien osaamista ja olemassa olevia tutorverkostoja. Erityisesti tuetaan pienten opetuksenjärjestäjien mahdollisuutta hyödyntää tutorointia.

Koordinaattori vastaa hankkeen kokonaisuuden hallinnosta, raportoinnista, taloudesta ja viestinnästä. Koordinaattori vastaa tutortoiminnan seudullisen kokonaisuuden kehittämisestä ja etenemisestä hankesuunnitelman mukaisesti ja laajassa verkostossa. Koordinaattori vastaa seudullisen tutortoiminnan mallin jalkauttamisesta osaksi perustoimintaa. Tarkoituksena on jatkossa käyttää koordinaattorin hanketoiminnan osaamista myös muiden opetus- ja kasvatusalan hankkeiden parissa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään kokemusta hankkeiden koordinoinnista ja toteutuksesta sekä kuntasektorin tuntemusta. Arvostamme opetusalan tuntemusta, organisointi- ja ongelmanratkaisukykyä, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostotyöskentelytaitoja.

Hakuprosessin alustavan aikataulun mukaan haastattelut pidetään ja valinnasta päätetään viikolla 33.

Tehtävä on määräaikainen ja päättyy hankkeen päättyessä. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkatoive pyydetään.

Haastattelussa tulee esittää alkuperäiset todistukset.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan Lempäälän kunnan työterveyshuollosta (Suomen Terveystalo Oy/Lempäälän toimipiste).

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Opetuspäällikkö Marko Lahtinen, puh. 044 486 3518 (ajalla 18.6. - 12.7.2019)
Sähköpostiosoite: marko.j.lahtinen(at)lempaala.fi

Lempäälän kunta, Sivistystoimi
Osoite: Tampereentie 10, 37500 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä n. 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.
Lempäälä on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.

Tutustu työnantajaan