Skip to main content
test
KOORDINATOR OCH ASSISTERANDE HANDLEDARE - Kokkolan kaupunki

BEFATTNINGAR FÖR VISS TID SOM FADDERKLASSVERKSAMHETENS KOORDINATOR (70%) OCH ASSISTERANDE HANDLEDARE (timarbete ca 20-38h/mån.)

I och med att personen som ansvarat för fadderklassverksamheten vid Rockskolan, som lyder under ungdomstjänster, går i pension, söker vi nu en koordinator för tiden 7.8-15.12.2023 samt en assisterande handledare för tiden 15.8-15.12.2023. Vid omorganisering av verksamheten är målet att etablera verksamheten och att omvandla befattningarna till ordinarie fr.o.m. år 2024.

Fadderklassverksamheten är musiksamverkan som sker i Rockskolans lokaler vid ungdomscentret Vinge. Verksamheten inriktas särskilt på årskurserna 4 - 9 inom grundläggande utbildning samt på skolväsendets specialgrupper (träningsklasser, sjukhusskolans elever, småklasser, invandrarnas beredande undervisning och flexibel grundläggande utbildning).

Fadderklasskoordinatorn, fadderklassverksamhetens assisterande handledare och klassens egen lärare ansvarar tillsammans för klassernas musikhandledning. I fadderklassverksamheten bekantar sig eleverna med olika instrument och spelar som band. Fadderklassverksamheten kan också omfatta sång, motion till musik och kreativ dramaverksamhet utgående från bearbetbart musikmaterial. En del av fadderklassverksamheten kan förverkligas i elevernas egna skolor som ligger utanför centrala Karleby. Koordinatorn deltar också i annat arbete som görs i Rockskolan när det är möjligt med beaktande av arbetstiden och fadderklassverksamheten.

Fadderklassverksamhetens koordinator ansvarar i sitt arbete för koordinering av verksamheten, samarbetet med skolor samt planeringen, förberedningen och genomförandet av lektionerna. I arbetet ingår att sköta underhåll och förberedelser i klassrum och av instrument samt att handleda barn och unga på olika nivåer i grupp och som individer. Därtill deltar fadderklassverksamhetens koordinator i personalmöten i egenskap av medlem i ungdomstjänsters arbetsgemenskap, i Rockskolans lärarmöten och vid behov i andra gemensamma sammankomster. Assisterande handledaren hjälper fadderklassverksamhetens koordinator med handledningen av fadderklasslektionerna.

Behörighetsvillkor för fadderklassverksamhetens koordinator är lämplig lägre högskoleexamen samt tillräcklig erfarenhet av musikundervisning och arbete med unga. Assisterande handledarens behörighetsvillkor är lämplig musikutbildning, som merit ses tidigare erfarenhet av handledningsarbete med barn och unga.

I och med att verksamheten inriktas både på finsk- och svenskspråkiga skolor bör koordinatorn ha goda muntliga färdigheter i det inhemska språket som inte är den sökandes modersmål. Arbetet förutsätter ett självständigt arbetsgrepp samt förmåga att möta unga som kan vara i en svår livssituation. Den som väljs väntas också ha intresse att utveckla arbetet. Möjligheten att använda egen bil är en fördel.

Fadderklassverksamhetens koordinator har en uppgiftsrelaterad lön på 1903,00 €/mån. (70 procents arbetstid 26,78h/vecka, AKTA 02VAP020), eventuella erfarenhetstillägg bestäms enligt AKTA.
Fadderklassverksamhetens assisterande handledare är timavlönad (20 - 27,76 €/timme) beroende på utbildning, eventuella erfarenhetstillägg enligt AKTA.

Den som blir vald ska före mottagandet av befattningen visa upp ett straffregisterutdrag (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002). Prövotiden är 2 månader.

Vi ber lämna in en elektronisk ansökan senast 2.6.2023 kl.14 via webbplatsen www.kuntarekry.fi samt att till ansökan bifoga skannade examensintyg som påvisar behörigheten. Studie- och arbetsintyg i original visas upp i samband med en eventuell intervju.

Om det inte är möjligt att lämna in ansökan elektroniskt kan en skriftlig ansökan med bilagor skickas till adressen: Karleby stad/registraturen, PB 43, 67101 Karleby. Kuvertet märks Fadderklasskoordinatorns/assisterande handledarens befattning för viss tid.

Mera information om befattningarna ges må-to kl. 14-16 av fadderklassverksamhetens ansvariga lärare Veli-Matti Erkkilä, veli-matti.erkkila@kokkola.fi tfn 040 806 5351

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information om befattningarna ges må-to kl. 14-16 av fadderklassverksamhetens ansvariga lärare Veli-Matti Erkkilä, veli-matti.erkkila@kokkola.fi tfn 040 806 5351

Lär dig mer om oss

Karleby stad, Ungdomstjänster

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen elinkeinorakenne.

KOKKOLA –meillä on laajempi horisontti.


Adress: Puutarhakatu 2, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat