Korjausrakentamisen asiantuntija - Lahden kaupunki

Korjausrakentamisen asiantuntija - Lahden kaupunki

Haemme Lahdessa aloittavaan Päijät-Hämeen alueelliseen vastuumuseoon KORJAUSRAKENTAMISEN ASIANTUNTIJAA 2.1.2020 alkaen.

Korjausrakentamisen asiantuntijana pääset neuvomaan vanhojen rakennusten korjaus- ja hoitotoimenpiteissä sekä vanhojen rakennusten katselmuksissa. Asiantuntijana olet mukana kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaushankkeissa.

Lisäksi osallistut korjausavustushakemusten arviointiin ja korjausavustusten valvontaan sekä korjaushankkeiden neuvontaan. Pääset luomaan korjausrakentamisen verkostoja Päijät-Hämeessä. Pääset myös arvioimaan purkulupia ja modernia rakennuskantaa käsitteleviä hankkeita yhdessä museon rakennustutkijoiden.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi vastaava tutkinto tai rakennusmestarin tutkinto tai soveltuva erikoisammattitutkinto. Lisäksi toivomme laajaa kokemusta entistävästä korjausrakentamisesta, restauroinnista ja niiden suunnittelusta. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä koulutustyöhön erilaisten asiakkaiden kanssa sekä kykyä toimia ryhmässä ja verkostoissa. Eduksi luetaan tietojärjestelmien monipuolinen osaaminen sekä perinteisten rakennustekniikoiden tuntemuksen lisäksi tietämys modernin rakennuskannan erityispiirteistä. Työnhoidon kannalta edellytyksenä on ajokortti ja suomenkielen taito.

Toimi täytetään, mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Lahden kaupunginmuseolle alueellisen vastuumuseon aseman.

Tehtäväkohtainen palkka on 2.646,27 euroa kuukaudessa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 18.10.2019 klo 15.00.

Lisätietoja

http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/etusivu
http://www.lahti.fi/palvelut/tyo-ja-yrittaminen/lahti-tyonantajana

Tutustu työnantajaan

Tutkimuspäällikkö Hannu Takala puh. 050 559 4158, hannu.takala@lahti.fi

Lahden kaupunki, Kaupunginmuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristö yksikkö
Osoite: Saimaankatu 11, 15110 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3400 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!