Skip to main content
test
Korkeakouluharjoittelija - Heinolan kaupunki

Heinolaan korkeakouluharjoittelijaksi

Haemme Heinolan kaupungin eri toimialoille korkeakouluharjoittelijoita, työskentelemään, tutustumaan ja osallistumaan kaupungin toimintaan.

Korkeakouluharjoittelijan paikkoja on tarjolla eri toimialoilta.

Korkeakouluharjoittelijoiden tehtävät toimialoittain ovat esimerkiksi seuraavanlaisia:

Yhteiset palvelut

Yhteisten palveluiden toimialalla hallinnossa tehtäviisi kuuluvat muun muassa päätösten valmisteluun liittyvät taustaselvitystyöt, hallintoon ja/tai talouteen ja/tai henkilöstöhallintoon liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelu ja erilaiset kehittämistehtävät. Digi- ja tietohallinnossa tehtävät koostuvat puolestaan digitalisaation ja/tai tietoturvaan liittyvistä kehittämistehtävistä. Opiskelijan omat toiveet huomioidaan myös tehtävien sisällössä.

Tekniikka

Teknisellä toimialalla tehtäviin kuuluvat monipuoliset kaupunkiympäristön palvelutehtävät kuten katuyksikön puistot- ja liikunta-alueet tehtävät tai työmaiden valvonta, ohjaus, järjestely, seuranta, työnjohdon sijaistaminen, kustannusarviolaskenta / jälkiseuranta, materiaalitilaukset, yhteydenpito kolmansiin osapuoliin rakennuskohteissa, tiedottaminen, kokouksiin osallistuminen ym. Unohtamatta erilaisia ja monipuolisia kaupunkiympäristöön liittyviä kehittämis- ja projektitehtäviä.

Hyvinvointi

Virikkeellisen elämän palvelualueen harjoittelija työskentelee museo-, kirjasto-, liikunta ja/tai nuorisopalveluissa ja tehtävät koostuvat mm. viestintään, valmisteluun ym. liittyvistä tehtävistä opiskelijan omien toiveiden mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen harjoittelijan työ muodostuu hyte-verkostoyhteistyöstä, hyvinvointisuunnitelman seurannasta ja raportoinnista sekä ennakkovaikutusten arviointien valmistelusta. Työ suuntautuu kaiken ikäisten hyvinvoinnin edistämiseen, muun muassa ravitsemukseen, ehkäisevän päihdetyön toimenpiteisiin, liikkumiseen, vanhemmuuden tukeen, kotouttamiseen sekä mielenterveyden edistämiseen Heinolassa.

Lupa- ja valvonta

Lupa- ja valvontatoimialalla tehtävät koostuvat ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen projektiluonteisista tukitehtävistä sekä selvityksistä ja valvontatehtävien avustavista tehtävistä.

Elinvoima

Elinvoimatoimialalla tehtävät voivat liittyä esimerkiksi yritysyhteistyöhön, kehittämishankkeisiin, ekosysteemityöhön tai asiakkuudenhallintaan hakijan mielenkiinnon mukaan.

Odotukset ja yleistä harjoitteluun liittyen

Kaikkien toimialojen harjoittelijoiden tehtäviä voidaan räätälöidä omia vahvuuksiasi ja oppimistavoitteitasi tukeviksi. Tarjoamme siis mahdollisuutta päästä hyödyntämään ja soveltamaan opinnoissa hankittua osaamista käytäntöön.

Odotamme sinulta oma-aloitteista työotetta, hyviä kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, halua toimia erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä, kiinnostusta oppia uusia asioita sekä hyviä digi- ja vuorovaikutustaitoja ja kehittämisintoa.

Harjoittelu on kokoaikaista ja palkka on n. 1 590 eur/kk. Harjoittelun kesto on 3-5 kuukautta. Harjoittelu alkaa sopimuksen mukaan. Myös osittainen etätyö on mahdollista.

Jätä sähköinen hakemuksesi harjoittelupaikkaan 31.12.2023 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Luemme hakemuksia koko hakuajan ja olemme yhteydessä hakijoihin ja teemme valintoja jo hakuajan aikana.

Lisätietoja:
Yhteiset palvelut ja yleistä kysyttävää harjoittelusta: Hanna Hurmola-Remmi, hallinto- ja kehitysjohtaja, puh. 044 780 1420 (hallinto, henkilöstö, talous) tai Jari Kinnunen digi- ja tietohallintopäällikkö, puh. 044 797 8500 (digitalisaatio, tietohallinto, ICT)

Tekniset palvelut sekä lupa ja valvonta: Keijo Houhala, teknisen toimen johtaja, puh. 050 091 8597

Hyvinvointipalvelut: Anne Andersson, palvelualuejohtaja, puh. 050 595 1427 (virikkeellinen elämä), hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Kirsi Mäkilä palvelualuejohtaja, puh. 044 797 8577

Elinvoimapalvelut: Liisa Koski-Lukkari, elinvoimajohtaja, puh. 044 797 6230

Ja sähköpostiosoitteista: etunimi.sukunimi@heinola.fi

Lisätietoja

https://www.heinola.fi/oppilaitosyhteistyo/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

ks. työpaikkailmoitus

Lisätietoja

Heinolan kaupunki, kaikki toimialat

Heinolan kaupunki on olemassa asukkaitaan varten. Rakennamme kaupunkiamme yhdessä 674 ammattilaisen voimin. Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Pieni kaupunki, iso elämä


Osoite: Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Heinolan kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat