Korttidsvikariat inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Vi söker vikarier för lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik, gruppfamiljedagvårdare, assistenter och daghemsbiträden för olika långa vikariat på olika håll i Vasa stad.

Vikariatens längd varierar mellan en dag och några veckor och det finns ett behov av vikarier året om.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet och som är lämpliga för och intresserade av branschen.

Vi värdesätter flexibilitet, goda färdigheter till interaktion, sensitivitet med barn, förmåga att arbeta i föränderliga situationer samt samarbetsfärdigheter som stöd för välmående av barn, arbetsgemenskapen och familjerna.


Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vikarierekryterin inom småbarnspedagogik
Sari Höglund 06 325 3119 / sari.hoglund@vaasa.fi
Sari Häggblom 040 8097968/ sari.haggblom@vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Vaasan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På den västra guldkusten finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi. I den internationella, genuint tvåspråkiga staden finns 67 000 invånare. Var femte person som kommer emot är högskolestuderande. Vasa och regionen runt om hör till Finlands framgångsrikaste områden, där nästan allt är möjligt. Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!


Adress: Vaasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat