Korttidsvikariat inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Korttidsvikariat inom småbarnspedagogik - Vaasan kaupunki

Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnspedagogik i fostrings-, vård- och assistenuppgifter, bland annat barnträdgårdslärare, barnskötare, gruppfamiljevårdare, assistenter och daghemsarbetare.

Behörighetskraven fastställs i enlighet med de förordningar som getts om ifrågavarande befattningar. Vi beaktar även studerande inom branschen samt personer som har arbetserfarenhet och som är lämpliga för och intresserade av branschen.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Vikarierekryterin inom småbarnspedagogik
Sari Höglund 06 325 3119 / sari.hoglund@vaasa.fi
Sari Häggblom 06 325 3129/ sari.haggblom@vaasa.fi

Vaasan kaupunki, Sivistystoimi, Varhaiskasvatus
Adress: Vaasa, 65100 Vaasa

Vasa är en vacker, historisk stad, där det finns någonting för var och en. På den västra guldkusten finns många arbetsplatser, många olika studiemöjligheter och mångsidiga fritidsaktiviteter. Vackra landskap, kultur och energi.
I den internationella, genuint tvåspråkiga staden finns 67 000 invånare. Var femte person som kommer emot är högskolestuderande. Vasa och regionen runt om hör till Finlands framgångsrikaste områden, där nästan allt är möjligt.
Kom till Vasa, Finlands mest energiska stad!

Mer om arbetsgivaren