Skip to main content
test
Korttidsvikarie för lärare - Pietarsaaren kaupunki

Vi behöver vikarier för lärare för både kortare o längre tider inom undervisningssektorn, klasslärare, ämeslärare, speciallärare.

Behörigheten för tjänsterna bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Uppge i din ansökan/anmälan hurdana vikariat du är intresserad av, precisera när du står till förfogande och uppdatera din ansökan vid behov. Då vi har fått din ansökan tar vi vid behov kontakt med dig och överenskommer om en tid för intervju.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 044-7851479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
eller respektive skolas rektor

Lär dig mer om oss

Bildningsverket

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.


Adress: Strengbergsgatan 1, PB 41, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat