Koskenmäki-Tervasuon koulun rehtori - Nokian kaupunki

Koskenmäki-Tervasuon koulun rehtori - Nokian kaupunki

Tule rehtoriksi ekologiselle ja elinvoimaiselle Nokialle!
Meillä saat kollegoiksi kokeneen, positiivisen ja ajassa elävän rehtorijoukon - arvostamme hyvää johtajuutta!
Kouluissamme on aktiiviset oppilaskunnat ja pätevä henkilöstö - arvostamme lapsen yksilöllisyyttä ja osallisuutta!
Olemme sopivankokoinen toimiala sopivankokoisessa kaupungissa - meillä voit aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa!
Koulutusmyönteisenä työnantajana Nokian kaupunki tarjoaa monipuolisesti koulutusta työntekijöilleen - meillä kehityt myös itse!
Uusi opetussuunnitelma on jalkautettu arkeemme hyvin - meillä on tämän päivän pedagogiikka läsnä!
Yksikkömme sijaitsevat lähellä luontoa ja meillä on hyvät liikuntamahdollisuudet - olemme liikuntamyönteinen kunta!
Tarjoamme henkilöstöllemme liikunta- ja kulttuuripalveluetuja - hyvinvointisi on meille tärkeä!

Nokian kaupungin sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi KOSKENMÄKI-TERVASUON KOULUN REHTORIN virka 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka täytetään toistaiseksi ja viran täytössä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Koskenmäki-Tervasuon koulu on noin 515 oppilaan vireä alakoulu Nokian keskustan läheisyydessä. Koskenmäen kouluyksikössä on vuosiluokat 1 - 6 ja Tervasuon yksikössä Tervasuon ja Sammaliston alueen vuosiluokat 1 - 2. Koulussa on aktiivinen henkilökunta sekä erinomainen työilmapiiri.

Toivomme Koskenmäki-Tervasuon koulun rehtorin tehtävään innostunutta ja innostavaa sekä joustavaa ja yhteistyökykyistä persoonaa, jolla on hyvä vuorovaikutustaidot. Rehtorin virkaan valittavalla tulee olla vahvaa pedagogista näkemystä sekä osaamista henkilöstöjohtamisessa.

Rehtorin kelpoisuus määritellään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (14.12.1998/986, § 2). Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, kyseisessä asetuksessa säädetty asianomaisen koulumuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallinnon hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Virkaan valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä Suomen Terveystalon (Nokian kaupungin työterveyspalvelut) antama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (14.6.2002/504).

johtava rehtori Kari Lähde, p. 040 133 4797, kari.lahde@nokiankaupunki.fi
sivistysjohtaja Pauliina Pikka, p. 040 133 4770, pauliina.pikka@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki, Sivistyspalvelut, Opetustoimi, Koskenmäen koulu
Osoite: Ketolanmäenkatu 2, 37120 Nokia

Nokia on kasvava yli 33 000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Kaupungin vahva tahtotila on elinvoiman lisääminen, mm. kaupungin kehittämisen ja 3kulman yritysalueen rakentumisen myötä. Ovathan monien suomalaisten menestystarinoiden juuret jo täällä.
Tule rehtoriksi ekologiselle ja elinvoimaiselle Nokialle!
Meillä saat kollegoiksi kokeneen, positiivisen ja ajassa elävän rehtorijoukon - arvostamme hyvää johtajuutta!
Kouluissamme on aktiiviset oppilaskunnat ja pätevä henkilöstö - arvostamme lapsen yksilöllisyyttä ja osallisuutta!
Olemme sopivankokoinen toimiala sopivankokoisessa kaupungissa - meillä voit aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa!
Koulutusmyönteisenä työnantajana Nokian kaupunki tarjoaa monipuolisesti koulutusta työntekijöilleen - meillä kehityt myös itse!
Uusi opetussuunnitelma on jalkautettu arkeemme hyvin - meillä on tämän päivän pedagogiikka läsnä!
Yksikkömme sijaitsevat lähellä luontoa ja meillä on hyvät liikuntamahdollisuudet - olemme liikuntamyönteinen kunta!
Tarjoamme henkilöstöllemme liikunta- ja kulttuuripalveluetuja - hyvinvointisi on meille tärkeä!

Tutustu työnantajaan