Kosthållsdirektör - Kirkkonummen kunta

Vi söker en kosthållsdirektör till ett ordinarie tjänsteförhållande inom resultatområdet Kyrkslätts kommuns lokaltjänster för att svara för resultatenheten kommunens kosthållsservice.

Kosthållsdirektren verkar också som chef för hela kosthållsenheten och svarar för enhetens ekonomi, operativa ledning och utvecklingen av den. Kosthållstjänsternas kunder är användarna av kommunens tjänster, exempelvis skolor och daghem samt vård- och omsorgssektorns kunder. Kosthållstjänsterna fungerar som en nettobudgeterad enhet. Representanterna för kommunens olika beställarinstanser beställer måltidstjänsterna från produktionsköken på sitt område. Matproduktionen har organiserats i fem områdeskök. Kosthållsservicen har för tillfället ca 85 anställda.

Behörighetskrav är restonom YH eller annan motsvarande tidigare lämplig examen (t.ex. näringstekniker) samt minst 5 års erfarenhet av motsvarande uppgifter. Beträffande språkkunskaper förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och uppskattar kunskaper i svenska.

Vi erbjuder ett ansvarsfullt och mångsidigt arbete i en nyländsk kranskommun som växer kraftigt. Du får leda den innovativa personalen och helheten av kosthållsservice som produceras med nuvarande metoder. Vi ger dig en introduktion i uppgifterna och ditt team och din chef stöder dig fullständigt.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 4 725,82 euro. Arbetstiden är allmän arbetstid. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex månader.

Tjänsten besätts tidigast fr.o.m. 1.11.2020.

Ansökningarna till den ledigförklarade tjänsten ska sändas elektroniskt senast 5.10.2020 kl. 14.00 till adressen: www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 310951).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare information ges av lokaldirektör Jarno Köykkä, 0400 442 753, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORN, Kosthållsenheten
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Läs om oss www.kyrkslatt.fi.