Koti- ja laitoshoidon ylilääkärin virka - Nokian kaupunki

Tämän uuden viran tehtäviin kuuluu kotihoidon, ikäihmisten tehostetun palveluasumisen, muistipoliklinikan ja osastohoidon kehittäminen ja koordinointi. Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri toimii kotihoidossa ja osastoilla työskentelevien lääkäreiden lähiesimiehenä.

Etsimme joukkoomme aktiivista kehittäjää! Koska kyseessä on uusi virka, tarkemman työnkuvan luomme yhdessä. Terveyspalveluja uudistetaan parhaillaan voimakkaasti - paitsi toiminnan myös tilojen puolesta. Uuteen Hyvinvointikeskukseen pääsemme muuttamaan vuoden 2022 aikana. Suhtaudumme myönteisesti koulutukseen ja työnkuvaan liittyvän lisäpätevöitymisen hankkimista tuetaan.

Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 4 § mukainen laillistus ja lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä geriatrian erikoislääkärin pätevyys.

Edellytämme hyvää suomen kielen taitoa ja vanhuspalveluiden tuntemusta.
Virkasuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan Lääkärisopimuksen perusteella. Palkkatoivetta kuunnellaan.

Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä Terveystalon työterveyden antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Edellytämme tartuntatautilain (§48, 1227/2016) mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.nokiankaupunki.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut: johtava ylilääkäri Katja Ylitolva, puh. 050 395 8880. Nokian kaupungin sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut, Terveyspalvelut
Osoite: Maununkatu 12, 37100 Nokia

Nokia on noin 33500 asukkaan vehreä kaupunki Tampereen naapurissa. Terveyskeskuksemme on hyvin toimiva ja se on yksi Tampereen Yliopiston koulutusterveyskeskuksista. Uusi hyvinvointikeskus valmistuu v 2022. Henkilökunnassa arvostamme yhteistyökykyä, kehittämismyönteisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta.

Vastaanottotoiminnassa on 19,5 omalääkäriä, kotihoidon lääkäri ja 1 varalääkäri. Lisäksi lääkäreitä on työssä kouluterveydenhuollossa, terveyskeskussairaalassa, röntgenissä, mielenterveyskeskuksessa ja erikoislääkäripoliklinikalla. Väestövastuumallia ollaan purkamassa ja siirtymässä työaikamalliin vuoden 2019 loppuun mennessä. Lääkärivirkoja on yhteensä 34, omana toimintana ja ostopalveluna hankittavat tutkimus- ja konsultaatiomahdollisuudet ovat monipuoliset. Päivystys on terveyskeskuksessa arkisin klo 8-20, viikonloppupäivystys on ulkoistettu ja yöpäivystys on Acutassa. Potilastietojärjestelmänä on Lifecare.