Kotiavustaja 2 kpl Kotihoito Maaria-Paattinen - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Kotihoidon tavoitteena on, että turkulaiset ikäihmiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat voivat asua omissa kodeissaan riittävän hoidon ja hoivan turvin niin pitkään kuin se heidän toimintakykynsä huomioiden on mahdollista ja turvallista. Kotihoidossa palvelut perustuvat asiakkaan tarpeeseen, yksilöllisesti määritellyn palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Työssä kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseä sekä hoitoa koskevaan päätöksen tekoon. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Kotiavustajan työ kotihoidossa on laaja-alaista ja monipuolista. Kotiavustajan tehtävässä työskennellään ja liikutaan erilaisissa ympäristöissä asiakaskäynneillä ja asiakaskäyntien välillä. Kotiavustaja toteuttaa itsenäisesti asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti asiakaskäyntejä.

Kotiavustaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja toimii omahoitajaryhmässä. Kotiavustajan tukena alueella toimii lähihoitajat sekä sairaanhoitaja.

Kelpoisuusvaatimuksen tehtävään soveltuva koulutus.

Hakijalta edellytetään hyviä ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta. Lisäksi hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Eduksi luetaan ajokortti.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/toihinkotihoitoon

Tutustu työnantajaan

palveluesimies Tanja Lampola p. 044 907 2185, tanja.lampola@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Kotihoito, Pohjoinen kotihoito, Kotihoito Maaria-Paattinen
Osoite: Paattistalonkatu 1, 21330 Paattinen

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Sinulle suositellut työpaikat