test

Kotihoidon ohjaaja / Hemvårdsledare (Loviisa)

Hakuaika päättyy  18.12.2023 15:00

Ikääntyneiden palveluissa ihmislähtöisen ja arvokkaan, oman näköisen elämän mahdollistaminen on tärkein arkeamme ohjaava arvo. Oletko sinäkin avoin, kekseliäs ja palvelualtis? Tervetuloa joukkoomme!

Haemme nyt ikääntyneiden palveluihin KOTIHOIDON OHJAAJAA vakituiseen virkaan 1.1.2024 alkaen.

Kotihoidon ohjaajana tulet työskentelemään kotihoidon lähiesimiehenä Loviisan alueen kotihoidossa. Kotihoidossa toimimme vahvasti itseohjautuvana työyksikkönä ja esihenkilönä vastaat osaltasi arjen sujumisesta sekä laadukkaan palvelun tuottamisesta. Tukenasi työssäsi on palveluvastaava, tulosyksikköpäällikkö sekä moniammatillinen työyhteisö ja 6 muuta kollegaa. Työ on itsenäistä, mutta et tee työtä yksin.

Meillä kotihoidon ohjaajana tuet ikäihmisten hyvää ja turvallista elämää kotona. Pääset kehittämään kotihoitoa yhdessä tiimiläisten kanssa. Työ on liikkuvaa, joten ajokortti sekä oman auton käyttömahdollisuus on tehtävässä välttämätön.

Toivomme sinulta työkokemusta kotihoidon tai vanhustenhoidon alueelta ja esimiestyöstä. Lisäksi toivomme innokkuutta kehittää kanssamme kotihoidon palveluita ja toimintoja. Henkilöstöjohtamisen taidot sekä hyvät vuorovaikutustaidot ovat tehtävässä menestymisen kannalta tärkeitä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa. Työ on päivätyötä ja työaikamuoto on yleistyöaika. Tehtäväkohtainen palkka on 3358,07 e/kk + mahdolliset lisät. Osittainen etätyömahdollisuus sovittavissa.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä kuukauden kuluessa virkasuhteen aloittamisesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n vaatimaa rokotussuojaa.

Hakemukset pyydetään jättämään 18.12.2023 klo 15 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävä on haussa uudelleen, aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa tulosyksikköpäällikkö Nina Moisander 040 551 0642, nina.moisander@itauusimaa.fi tai palveluvastaava Minna Honkala 0400 789 318, minna.honkala@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2 600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista.

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Den viktigaste för vardagsverksamheten riktgivande värderingen inom tjänster för äldre är att ge de äldre möjlighet till ett människonära och värdefullt liv med personlig prägel. Är också du öppen, påhittig och tjänstvillig? Välkommen i vår skara!

Vi söker nu en HEMVÅRDSLEDARE till tjänster för äldre för anställning i ordinarie tjänst från och med 1.1.2024.

I egenskap av hemvårdsledare kommer du att verka som närmaste chef vid hemvården i Lovisa. I hemvården fungerar vi som en arbetsenhet med stor självständighet, och som chef ansvarar du inom ramen för dina uppgifter för att verksamheten är välfungerande i vardagen och för att servicen är högkvalitativ. I ditt arbete får du stöd av den serviceansvariga, resultatenhetschefen samt av det multiprofessionella arbetskollektivet och av 6 andra kollegor. Arbetet är självständigt, men du är inte ensam i ditt arbete.

Som hemvårdsledare hos oss stöder du äldre människor så att de ska kunna ha ett gott och tryggt liv hemma hos sig. Du har möjlighet att utveckla hemvården tillsammans med de andra i teamet. Arbetet är rörligt, så för uppgiften är det nödvändigt att ha körkort och möjlighet att använda egen bil.

Vi önskar att du har erfarenhet av arbete i hemvården eller inom äldreomsorgen och av chefsarbete. Dessutom önskar vi att du är ivrig att tillsammans med oss utveckla hemvårdstjänsterna och -verksamheten. Viktigt med tanke på framgång i arbetet är goda personallednings- och kommunikationsfärdigheter.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, yrkeshögskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Anställningsvillkoren bestäms enligt SH-avtalet. För tjänsten gäller en prövotid. Det är fråga om dagarbete, arbetstidsformen är allmän arbetstid. Den uppgiftsrelaterade lönen uppgår till 3358,07 euro/månad samt eventuella tillägg. Det är möjligt att komma överens om partiellt distansarbete.

Den som valts till tjänsten ska inom en månad från det att tjänsteförhållandet inleddes lägga fram en godtagbar bedömning av företagshälsovården när det gäller den valdas förutsättningar att sköta uppgifter som hör till arbetet. I arbetet krävs det vaccinationsskydd som avses i 48§ i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vänligen skicka ansökan senast 18.12.2023 klockan 15. Studie- och arbetsintyg i original ska uppvisas på den eventuella intervjun. Ansökningstiden har förlängts, ansökningarna som lämnats in tidigare beaktas.

Ytterligare information om uppgiften ger resultatenhetschef Nina Moisander 040 551 0642, nina.moisander@itauusimaa.fi eller serviceansvarig Minna Honkala 0400 789 318, minna.honkala@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Ansvaret för social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets tjänster övergick från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Välfärdsområdet sysselsätter över 2600 personer och är en av de största arbetsgivarna i regionen.

tulosyksikköpäällikkö Nina Moisander 040 551 0642, nina.moisander@itauusimaa.fi tai palveluvastaava Minna Honkala 0400 789 318, minna.honkala@itauusimaa.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

Tutustu työnantajaan