Kotihoidon palveluohjaaja - Haapaveden kaupunki

Kotihoidon palveluohjaaja - Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungissa / Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä / hoito- ja hoivapalveluissa on avoinna 10.6-24.6.2019 kotihoidon palveluohjaajan virka.

Palveluohjaajan työ edellyttää sosiaali- tai terveydenhoitoalan peruskoulutusta sekä kokemusta ikäihmisten palveluista. Virassa edellytämme sairaanhoitajan tutkintoa täydennettynä sosionomin tai geronomin tutkinnolla.

Palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arviointia, suunnittelee (hoito- ja palvelusuunnitelmia) ja laittaa toimeksi kotihoidon säännöllisiä ja tilapäisiä käyntejä. Lisäksi hän valmistelee päätöksiä eri tukipalveluista. Kotihoidon palveluohjaaja toimii kotihoidon lähiesimiehenä.

Työ edellyttää työntekijältä luovaa ongelmanratkaisukykyä, itsenäistä työotetta ja neuvottelutaitoa. Palveluohjaaja käyttää arvioinneissa mm. RAI Screener -ohjelmaa.

Arvostamme kiinnostusta monialaisesta vanhustyöstä ja sen kehittämisestä, kokemusta palvelutarpeen arvioinnista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ennakkoluulottomuutta. Edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Kelpoisuusehton on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus tai alan ammattikorkeakoulu / aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alansa tehtävistä.

Palkkaus ja virkasuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta. Koeaikana lääkehoidon tentit on suoritettava hyväksytysti. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa koko työsuhteen voimassaoloajan. Tämän lisäksi edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta ja voimassa olevaa ajokorttia (luokka B).

Haku tapahtuu kuntarekry.fi palvelussa.

Haastattelut kutsutuille 28.6.2019.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Marko Niiranen, 044-7591 276 tiedustelut 14.6.2019 ja 17.-20.6.2019
Perusturvajohtaja Ritva Hantula, 044-7591 460
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Perusturva, Vanhuspalvelut, Kotihoito, Kotihoito Haapavesi
Osoite: Kirkkotie 17, 86600 Haapavesi

Haapavesi löytyy Pohjois-Pohjanmaalta, lähes Suomen keskipisteestä. Haapavesi toimii Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen vastuukuntana ja tuottaa palvelut myös Pyhännälle. Menemällä osoitteeseen www.haapavesi.fi, löydät ajankohtaista tietoa palveluistamme. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on erinomainen työpaikka. Meillä kehitytään ja luodaan tulevaisuutta. Haluamme joukkoomme yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoisia sekä ennakkoluulottomia työkavereita. Työpaikkamme on savuton.

Tutustu työnantajaan