Kotihoidonohjaaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Kotihoidonohjaaja - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Kaipaatko uusia haasteita ?

Kotiin annettavien palvelujen tehtäväalueella on haettavana Kotihoidonohjaajan virka (esimies), jonka sijoituspaikka on Pyhäjärven kotihoidossa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn osana moniammatillista tiimiä. Tämän hetken keskeisiä painopistealueita ovat avohoitopainotteiset asiakaslähtöiset palveluprosessit, asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, sekä kotihoidon vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittäminen. Olemme mukana valtakunnallisessa kotihoidon vertaiskehittämisessä(NHG).

Kotihoidon ohjaaja vastaa oman yksikkönsä toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta. Keskeisenä tehtävänä on johtaa operatiivista toimintaa ja optimoida käytössä olevan resurssin kohdentaminen palvelutuotannossa ja toimia toiminnallisten edellytysten mahdollistajana sekä kotihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, lisäksi yhteistyö kotikuntoutustiimin kanssa on olennainen osa työtäsi.

Kotihoidon esimies sovittaa oman yksikkönsä toiminnan vastaamaan organisaation toimintalinjoja ja strategiaa. Kotihoidon esimies vastaa talousarvion toteutumisesta, laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta ja tuloksellisuudesta.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja lisäksi johtamisen erikoistumisopinnot (JET) tai yliopistotasoista johtamiskoulutusta vähintään 30 op, tai valmius lähteä em. koulutukseen vuoden sisällä virkavalinnasta. Edellytämme esimiestyökokemusta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää myönteistä asennetta vanhustyön kehittämiseen sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Sinulta edellytetään olevan hyvät organisointitaidot, innokkuutta työn kehittämiseen ja hyvät tietotekniset taidot.
Hyvät vuorovaikutus-, tiimityö- ja asiakaspalvelutaidot ja stressinhallinta ovat eduksi viran ansiokkaassa hoitamisessa. Ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön on välttämätöntä. Kokemus vanhustyöstä erityisesti kotihoidossa, esimiehenä toimiminen, kehittämis- ja projektityö katsotaan eduksi. Toivomme hakijalta osaamista ja osaamisen kehittämistä hyvinvointiteknologiassa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn osana moniammatillista tiimiä. Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen aloittamista toimitettava hyväksytty lääkärintodistus terveydentilasta, alkuperäiset opintotodistukset edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.
Palkkaus KVTES
Lisätietoja kotihoidonpäällikkö Leena Sikala 040 681 7668, Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski 044 510 2020

Lisätietoja

http://www.selanne.net

Kotihoidonpalvelupäällikkö Leena Sikala 040 681 7668
tai Terveys- ja vanhuspalvelujohtaja Hannele Koski 040 6686898

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Hoito- ja vanhustyön palvelut
Osoite: Toipilaspolku 1, Pyhäjärvi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kunnan yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymä järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n 15 400 asukasta.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan