Skip to main content
test

Haemme Utsjoelle kotisairaanhoitajaa sijaisuuteen ajalle 19.1. - 14.9.2023.

Kotisairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vastata Utsjoki-Nuorgam toimialueen kotisairaanhoidosta sekä ikäihmisten hoitotyöstä, jota toteutetaan asiakkaiden kotona. Työtä tehdään yhteistyössä kotipalvelun ja koko terveyskeskuksen kanssa. Työaikamuoto on yleistyöaika 38,25 h/vk. Utsjoen terveyskeskuksessa on käytössä Tiedon LifeCare -sairauskertomusjärjestelmä.
Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, aktiivista työotetta, joustavuutta sekä kiinnostusta oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Hakijalta edellytetään lääkehoidon valmiuksia ja valmiutta suorittaa mahdolliset työnantajan vaatimat lääkehoidon lisäkoulutukset.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai sitä vastaava rekisteröinti. Saamen kielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi. Hakijalla tulee olla mahdollisuus käyttää omaa autoa työssään.

Palkkaus- ja työehdot määräytyvät Sote-sopimuksen mukaan, tehtäväkohtainen peruspalkka 2747,10 €/kk. Utsjoen kunta maksaa saamenkielen taidosta kielilisää työntekijöilleen: suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.

Sijaisuuteen valitun tulee toimittaa hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja sekä suoja covid -19 tautia vastaan.
Sijaisuudessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa hoitotyönjohtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280 tai Paivi.Kontio at Lapha.fi.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 9.12.2022 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä: kotisairaanhoitaja. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

---

Ohcejogas lea ohcanláhkai ruoktobuohccidivššára sadjásašvuohta aigodahkii 19.1.-14.9.2023.

Ruoktobuohccidikšu bargguide gullá vástidit Ohcejohka-Njuorggáma doaibmanguovllu ruoktobuohccidikšumis sihke eallilanolbmuid dikšunbarggus, mii dahkkojuvvo áššehasaid ruovttus. bargu bargojuvvo oktasašbarggus ruoktobálvalusain ja oppa dearvvasvuođaguovddážiin. Bargoáigehápmi lea dábálaš bargoáigi 38,25 h/vk. Ohcejoga dearvvasvuođaguovddážis lea anus LifeCare -buohcanmuitalusvuogádat.
Mii addit árvvu buriide vuorrováikkuhus- ja oktasašbargodáidduide, aktiivvalaš bargovuigŋii, njuovžilvuhtii sihke beroštupmái iežas barggu ja bargoservoša ovddideapmái. Ohccis gáibidat dálkkasdivššu dieđuid ja dáidduid sihke gearggusvuođa čađahit bargoaddi vejolaččat gáibidan dálkkasdivššu lasseskuvlemiid.

Dohkálašvuođagáibádussan lea buohccidikšu/dearvvasvuođadikšu dutkkus sihke dearvvasvuođafuolahusa ámmátbargiin addojuvvon lágas (559/94) oaivvilduvvon lágalažžan dahkan dahje dan vástideaddji registreren. Sámegiela dáidu gehččojuvvo earenoamáš ánsun. Ohccis galgá leat vejolašvuohta geavahit iežas biilla barggustis.

Bálká- ja bargoeavttut mearrašuvvet Sode-soahpamuša mielde, barggučuovvu vuođđobálká 2747,10 €/mb. Ohcejoga gielda máksá sámegiela dáiddus giellalasi bargiidasas: njálmmálaš dáiddus 100 €/mb ja čálalaš ja njálmmálaš dáiddus 150 €/mb.

Sadjásašvuhtii válljejuvvon olmmoš galgá doaimmahit dohkkehuvvon doaktárduođaštusa iežas dearvvasvuođadilis ovdal doaimma vuostáiváldima. Dasa lassin válljejuvvon olbmos galgá leat fámus njoammudávdalága (1227/2016) 48§:s mearriduvvon boahkuhansuodji sihke suodji covid-19 dávdda vuostá. Sadjásašvuođas lea njealji mánotbaji geahččalanáigi.

Lassedieđuid addá dikšunbargohoavdda Päivi Kontio, tel. 040-181 0280 dahje Paivi.Kontio at Lapha.fi.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 09.12.2022 dmu 15.00 rádjai: https://www.kuntarekry.fi bokte. Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala merkejupmi: Ruoktobuohccidikšu. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hoitotyönjohtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280 tai Paivi.Kontio@Lapha.fi.

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Seitaie 1, 99980 Utsjoki

Sinulle suositellut työpaikat