Kotitalouden tuntiopettaja - Haapaveden kaupunki

Haapaveden yläkoulussa on avoinna perusopetuksen kotitalouden päätoimisen tuntiopettajan tehtävä.

Tehtävä täytetään 10.8.2021 alkaen toistaiseksi. Opetustunteja lukuvuonna 21-22 on 20-24 vvh. Tuntimäärä tarkentuu kevään valinnaisainevalintojen selvittyä, viimeistään kesän alussa.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Haku päättyy 9.3.2021 klo 16. Talvilomaviikon takia hakemusten käsittely alkaa vasta seuraavalla viikolla. Lisätietoja rehtori Tuomo Järvenpää 044-7591343 tai tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi


Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset, muut todistukset toimitetaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86600 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

Rehtori Tuomo Järvenpää, puh. 044 7591343
tuomo.jarvenpaa(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Osoite: Kytökyläntie 59, 86600 Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla