Kotiutussairaanhoitaja - Keuruun kaupunki

Kotiutussairaanhoitaja - Keuruun kaupunki

Kotiutussairaanhoitajan tavoitteena ovat ikääntyneiden sujuvat, laadukkaat ja turvalliset kotiutumiset sairaalasta. Kotiutussairaanhoitaja suunnittelee ja järjestää kotiin tarvittavia palveluja sekä vastaa hoidollisesta ensiarvioinnista ja kliinisestä hoitotyöstä kotiutumisen jälkeen. Lisäksi hän vastaa kotiutuvien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista, joka Keuruulla toteutetaan voimavarakartoitusmallilla ratkaisukeskeisesti ja voimavaralähtöisesti. Työhön kuuluu arvioinnin ja hoitotyön lisäksi yhteistyötä kotiuttavan tahon ja omaisten kanssa, sekä palveluneuvontaa koko palvelujärjestelmän palveluista asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kotiutushoitaja työskentelee osana moniammatillista voimatiimiä, johon kuuluu kotiutuslähihoitaja, kaksi fysioterapeuttia, palveluohjaaja, muistihoitaja ja voimavarahoitaja, sekä kotihoidon ja muiden tahojen kanssa

Työn edellyttämä kelpoisuus on terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuus lain 559/1994 2§ mukainen kelpoisuus (sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja).

Odotamme sinulta hyvää sairaanhoidollista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä ammattitaitoista otetta asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja ikääntyneiden kuntouttavan hoitotyön suunnitteluun. Perehdytämme sinut tehtävään ja tarjoamme vaihtelevan sekä mielenkiintoisen työn.

Työaikamuoto on jaksotyö, päivätyöluonteinen. Työssä edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Riikka Röppänen
kotihoitopäällikkö vs
puh. 0400 537 471

Keuruun kaupunki
Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu

Keuruun kehittyvät vanhuspalvelut - hoitoa ja huolenpitoa ~ työtä ja toimeentuloa!
Keuruulla teemme jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä tavoitteena laadukkaat, aktivoivat ja voimavaralähtöiset vanhuspalvelut.

Tutustu työnantajaan