Skip to main content
test
Kotona työskentelevä perhepäivähoitaja - Tohmajärven kunta

Tohmajärven kunnan varhaiskasvatus hakee perhepäivähoitajaa.
Haluaisitko tehdä töitä lasten kanssa kodinomaisessa ympäristössä ja pienessä ryhmässä? Haluaisitko tehdä töitä, mutta hoitaa vielä omaa lastasi kotona tai olla vastassa, kun omat koululaisesi tulevat koulusta kotiin? Voisiko perhepäivähoitajan työ olla sinulle sopiva?

Perhepäivähoito on päivähoitoa, mikä toteutetaan pienessä ryhmässä hoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitajan työtehtävänä on varhaiskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen sovitulle lapsiryhmälle. Päivittäiset työtehtävät kohdistuvat lasten perushoitoon, ruokahuoltoon, ulkoiluun, päivälepoon sekä muun toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen itsenäisesti. Suunnitteluun saa tukea alueen perhepäivähoitajien yhteisistä palavereista sekä myös omalta esimieheltä.

Perhepäivähoitajana pääsee tekemään vaihtelevaa ja ihmisläheistä työtä, jossa jokainen päivä on erilainen. Työn tuloksena huomaa lasten kehittyvän ja oppivan kasvaessaan. Myös perheet tulevat hyvin tutuiksi perhepäivähoidossa, sillä tehtävä yhteistyö on tiivistä.
Tohmajärven perhepäivähoidossa meille on tärkeää lasten turvallisuus sekä yksilöllinen hoito ja kasvatus. Keskeinen painopiste on leikissä. Työssä edellytetään riittävän isoa, turvallista ja tervettä kotia.
Esimies käy tarkistamassa ja hyväksymässä perhepäiväkodin tilat sekä toimintaympäristön ennen perhepäivähoitajan valintaa. On tärkeää, että hoitajan lisäksi muu perhe suhtautuu myönteisesti perhepäivähoitotyöhön.

Perhepäivähoitaja voi saada omista lapsistaan kunnallista kotihoidontukea, jos saamisen edellytykset muuten täyttyvät.
Työaika määrittyy lasten hoitoaikojen mukaan. Pääosin kyseessä on arkena tehtävä päivätyö, keskimäärin 40 h/vko. Työaikaa seurataan 6 viikon tasoitusjaksolla ja tarvittaessa tehdään työajantasausta vapaina. Hoitajan poissaolojen aikana hoitoa tarvitseville järjestetään varahoitoa toisessa hoitopaikassa. Varahoidon järjestää esimies.

Odotamme hakijalta joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakijalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija. Perhepäivähoitajaksi voi myös kouluttautua työn ohella. Esimies perehdyttää, tukee ja ohjaa sinua työssäsi. Ennen työhön valintaa varmistetaan työhön sopivuus haastattelemalla ja työympäristö tarkistetaan. Edellytämme, että ennen lopullista valintapäätöstä hakija esittää rikosrekisterilain 6.2 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen sekä työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä. Tehtävässä on koeaika, jonka kesto määräytyy työn keston mukaan. Työ voi alkaa sopimuksen mukaan.
Hoitoryhmässä voi olla hoitajan omat lapset mukaan luettuna enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi.

Palkkaus määräytyy (KVTES) liitteen 12 mukaisesti varattujen hoitopaikkojen mukaan. Koulutus sekä työkokemus vaikuttavat hoitopaikasta maksettavaan korvaukseen: Peruspalkka, ei soveltuvaa ammattitutkintoa: 4 varattua paikkaa 1668,24 €, 3 paikkaa 1298,99 €, 2 paikkaa 903,29 €. Peruspalkka, soveltuva tutkinto: 4 varattua paikkaa 1942,95 €, 3 paikkaa 1487,89 €, 2 paikkaa 1032,82 €. Perhepäivähoitajalle maksetaan peruspalkan lisäksi kustannuskorvausta lapsen todellisen hoitoajan mukaan.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TYÖHÖN!

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

varhaiskasvatuksen päällikkö Elisa Havukainen puh. 0401054120 sposti elisa.havukainen@tohmajarvi.fi

Lisätietoja

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarjoaa Tohmajärvellä monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Tohmajärven kunta tarjoaa päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoitajien kodeissa.


Osoite: Tohmajärven kunta, Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi
Tohmajärven kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat