Kotouttamisen palveluiden sosiaaliohjaaja - Kirkkonummen kunta

KOTOUTTAMISEN PALVELUIDEN SOSIAALIOHJAAJA

Kirkkonummen kotouttamisen ja maahanmuuttajapalveluiden tiimissä on avoinna vakituinen sosiaaliohjaajan virka 16.11.2020 alkaen. Maahanmuuttajapalveluissa tehdään moniammatillista kotouttamistyötä Kirkkonummelle muuttaneiden pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa. Maahanmuuttajatyön tiimi sijoittuu aikuissosiaalityön tulosyksikköön (18- 64- vuotiaat).
Maahanmuuttajapalveluiden tiimi vastaa kaikenikäisten kotouttamislain piiriin kuuluvien kuntalaisten palveluista ja tiimiin kuuluu 1 sosiaalityöntekijä ja 3 sosiaaliohjaajaa.

Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Kirkkonummen kunnantalossa, osoite Ervastinkatu 2, 02400 Kirkkonummi
Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §: n mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys.

Tehtävä edellyttää itsenäistä työskentelyotetta ja kykyä aktiiviseen tiimityöskentelyyn. Omaan työhön on mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää maahanmuuttajapalveluita yhteistyössä muun tiimin kanssa. Tehtävässä ovat hyödyksi hyvät yhteistyö- ja verkostoitumistaidot, hyvä suomen, englannin kielen taito sekä kyky työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa.
Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja tehostamaan kotouttamisen palveluita kunnassa. Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä kriisityövalmiutta. Arvostamme kokemusta kotouttamistyöstä sekä laajemmin ymmärrystä humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, laajaa palveluverkoston tuntemusta sekä kokemusta maahanmuuttajien kanssa työskentelystä.

Työhön sisältyy mm. asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, täydentävän toimeentulotuen käsittely, ryhmäinfojen järjestely - ja vetovastuu yhdessä muiden ohjaajien kanssa ja tavoitteellinen asiakasohjaus.

Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja monialaista työskentelyä. Kirkkonummi on savuton työpaikka. Henkilöstöetuina mainittakoon työterveyshuolto sekä ammatillinen työnohjaus. Kirkkonummi kuuluu myös Helsingin seudun liikenteen alueeseen (hsl) ja työpiste sijaitsee 100 metriä juna- ja linja-autoasemalta. Tällä hetkellä mahdollisuus omaan työhuoneeseen.

Tehtäväkohtainen palkka: 2 723,78 € / kk.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Työaika: 38 h 15 min /viikko

Lähetä hakemuksesi kuntarekryn sähköisellä hakulomakkeella www.kuntarekry.fi (työavain 316364). Haku päättyy 30.10.2020 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä johtava sosiaalityöntekijä Pia Sandström-Hentilä, p. 040-1269 134 tai sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto, p. 040-7561 411

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi