Skip to main content
test
Kotoutumisen koordinaattori - Raahen kaupunki

Kotoutumiseen koordinattorin tehtävä sisältää monitasoista ja verkostoissa tapahtuvaa kokonaisvaltaista koordinaatio- ja kehittämistyötä sekä esittelijänä toimimista. Tehtävä sisältää asiakaspalvelutyötä, jossa tuetaan maahan muuttaneen yksilön tai perheen asettautumista ja itsenäistä selviytymistä oikea-aikaisella ja yksilölliset tarpeet huomioivalla tiedolla ja neuvonnalla.

Kotoutumisen koordinaattori toimii seutukunnallisesti kotoutumisen edistämiseen liittyvien palveluiden ja toimintojen koordinoijana sekä kehittäjänä yhdessä muiden keskeisten viranomaisten ja päättäjien kanssa. Seutukunnallisen yhteistyön lisäksi kotoutumiskoordinaattori vastaa maakunnallisesta ja valtakunnallisesta yhteistyöstä ja toimii seutukunnan edustajana kotoutumisen edistämiseen liittyvissä asioissa. Asiakaspalvelutyö on yksilöllistä arviointiin ja suunnitelmaan perustuvaa tavoitteellista ohjausta. Työn keskiössä on keskeisten lakien ja säädösten noudattaminen.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, laaja-alaista ymmärrystä kotoutumisen monitasoisuudesta, kykyä asiakaslähtöiseen palvelutarve arviointiin sekä keskeisten lakien huomioimista toiminnassa ja verkostotyössä.
Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja.

Itseohjautuvuus, erilaisten toiminnallisten menetelmien ja ryhmäohjauksen osaaminen, viestintäosaaminen ja hyvät ICT-taidot katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävään sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Palkkaus: KVTES, voit myös esittää palkkatoivomuksen. Työaika on toimistotyöaika.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti Kuntarekry-palvelun (www.kuntarekry.fi) kautta 31.1.2023 klo 23.59 mennessä. Muulla tavoin toimitettuja hakemuksia ei huomioida tehtävän täyttämisessä.


Lisätietoja

https://www.raahe.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa vs. työllisyydenhoidon päällikkö Jaana Hautamäki puhelimitse 23.1.2023 klo 12-14 ja 24.1.2023 klo 12-14 p. 040 1303822.

Lisätietoja

Raahen kaupunki, Kehittämislautakunnan alainen toimiala

Kotoutumisen koordinaattorin tehtävä on seutukunnallinen. Raahen seutukunnan kotoutumisen koordinaation toteuttamiseksi on hyväksytty toistaiseksi voimassa oleva Raahen seutukunnan kotoutumisen koordinaation kuntasopimus. Sopimuksella Raahen seudun kunnat ilmaisivat (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki) tahtonsa osallistua yhdessä kotoutumisen edistämiseen liittyvien palvelujen ja toimintojen tuottamiseen, kehittämiseen sekä yhteensovittamiseen.


Osoite: Rantakatu 8 C, 92100 Raahe

Sinulle suositellut työpaikat