Skip to main content
test
Koulukohtauttaja - Kuusamon kaupunki

Tilaa hengittää - Sua kutsuu Kuusamo

Ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii aktiivinen ja jatkuvasti kehittyvä monipuolisten palveluiden Koillis-Suomen talousalueen elinvoimainen kaupunkikeskus. Meille tärkeitä arvoja ovat hyvinvointia tukeva arjen sujuvuus ja turvallisuus, yhteisöllisyys, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vastuulliset valinnat.

Haemme KOULUKOHTAUTTAJAA.

Haemme koulukohtauttajaa määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.-31.12.2023.

Tehtävä liittyy valtion myöntämään erityisavustukseen perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön toisen vaiheen pilotointiin vuosille 2021-2023, jossa avustuksen saajana on Kuusamon kaupunki. Hankkeen osatoteuttajina ovat Taivalkosken, Posion, Sotkamon ja Hyrynsalmen kunnat. Valittavan henkilön työpiste sijaitsee Kuusamossa, mutta hän työskentelee hankkeessa mukana olevien kaikkien kuntien alueella digitaalisia työkaluja hyödyntäen ja kunnissa käyden. Työaika on 38 h 15 min/viikko.

Työ edellyttää itsenäisen työskentelyä ja moniammatillista yhteistyöosaamista. Työ pitää sisällään nuorten digihyvinvoinnin edistämistä, vanhempainiltoja sekä koulukohtauttajan työtä.

Tehtävään antaa kelpoisuuden sosiaali- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto. Tehtävässä menestyminen edellyttää tietoa ja taitoa nuorten käyttämistä digitaalisista vuorovaikutuskanavista, joita ovat muun muassa Discord, Snapchat, Instagram ja Tiktok. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja oma-aloitteista työskentelyotetta.

Hakemukseen tulee liittää todistukset kelpoisuudesta ja ansioluettelo. Mahdolliseen haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kaksi (2) kuukautta.

Arvostamme aiempaa työkokemusta kouluyhteisön oppilashuollossa ja/tai kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Eduksi luetaan kokemus verkostotyöstä ja ryhmien vetämisestä. Oman auton käyttömahdollisuus on työssä välttämätöntä, koska työhön sisältyy matkustusta.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 534023. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, hakemuksen voi toimittaa osoitteella Kuusamon kaupunki, sivistystoimisto, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Kuusamon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen henkilökuntaetuna paikkakunnan liikunta- ja kulttuuripalveluja. Kehitämme henkilöstön osaamista ja käytössä on liukuva työaika sekä mahdollisuus etätyöhön tehtävänkuvan niin salliessa.

Lisätietoja

http://www.kuusamo.fi
http://maanpinnalla.fi/alueet/kuusamo

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkinen p. 040 860 8086, s-posti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi

Luontokaupunki Kuusamo on rajoja ylittävä, omatoimisten ja yritteliäiden ihmisten vieraanvarainen alueensa keskus. Innostus ja rohkeus ovat yhteistyön perustana - täällä asiat tehdään vähän eri tavalla. Hyvä elämä kukoistaa kansainvälisessä ja luovassa ympäristössä. Kuusamon menestyminen perustuu toimiviin palveluihin, ympärivuotiseen matkailuun, puhtaan luonnon ja sen raaka-aineiden kestävään käyttöön. Kuusamon kaupunki työllistää n. 680 työntekijää.


Osoite: Keskuskuja 6, PL 9, 93601 Kuusamo
Kuusamon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat