Koulukoutsi (psykiatrista osaamista omaava sh) - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Viisi (5) psykiatrista osaamista omaavan sairaanhoitajan vakanssia sijoitetaan turkulaisiin alakouluihin ns. koulukoutseiksi. Kyse on uuden toimintamuodon tuomisesta osaksi Turun kaupungin kouluterveydenhuoltoa. Koulukoutsit toimivat alakouluilla itsenäisinä terveydenhuollon asiantuntijoina alakouluikäisten ja heidän perheidensä psyykkisen hyvinvoinnin edistäjinä ja tarjoavat matalan kynnyksen palvelua mielenterveyden ja vanhemmuuden tukemiseen. Koska toimintamuoto on uusi, valituilla työntekijöillä on mahdollisuus osallistua uuden toiminnan kehittämiseen ja työn sisällön suunnitteluun.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammatihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6§ 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Laki (504/2020) lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Lisäksi edellytetään Tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kokemus lasten- ja nuorten parissa työskentelemistä sekä lasten psykiatrisesta hoitotyöstä. Ruotsin, englannin kielen taito eduksi.

Tarjoamme sinulle kannustavan kouluterveydenhuollon työyhteisön tuen mielenkiintoisiin, monipuolisiin ja uudenlaisiin työtehtäviin lasten ja nuorten parissa. Pääset mukaan uuden toimintamuodon kehittämiseen ja voit vaikuttaa työsi sisältöön. Teet työtä terveydenhoitajien, koululääkäreiden, oppilashuollon toimijoiden sekä koulujen henkilöstön kanssa lasten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Työkavereinasi ovat myös jo pidempään koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työtä tehneet psykiatriset sairaanhoitajat.

Lisätietoja

http://turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Anna-Liisa Vesterinen, p. 0505950417, tiedustelut 29.7.-30.7. välisenä aikana.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Ehkäisevä terveydenhuolto, Kouluterveydenhuolto

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Turku, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat