Koulukuraattori (2 kpl) - Lahden kaupunki

Tule Lahden kaupungille opiskeluhuollon KOULUKURAATTORIKSI ajalle 1.11.2021 - 31.12.2021. Työsuhteet jatkuvat mahdollisesti myös kevään 2022. Haettavana on kaksi tehtävää.

Koulukuraattori työskentelee perusopetuksessa tai toisen asteen oppilaitoksissa. Tehtävän sijoittumisesta kouluihin tai oppilaitoksiin neuvotellaan rekrytointiprosessin yhteydessä hakijoiden kanssa ja hakijoiden osaaminen ja toiveet otetaan tässä huomioon.

Kuraattorin tehtävänä on osallistua koko opiskeluyhteisön hyvinvointia edistävään toimintaan ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista ja sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilökohtaisen opiskeluhuollon avulla. Työ sisältää opiskeluhuoltoryhmiin osallistumista, tukikeskusteluja opiskelijoiden kanssa, osallistumista monialaisiin asiantuntijaryhmiin, verkostoyhteistyötä ja konsultaation antamista oppilaitoksen henkilöstölle. Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen psykologi- ja kuraattoripalveluissa työskentelee tällä hetkellä 46 psykologia ja kuraattoria.

Kelpoisuusvaatimuksena oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 §:n mukainen kelpoisuus. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kiinnostusta monialaiseen opiskelijahuoltoon lasten ja nuorten parissa. Arvostamme koulumaailman tuntemusta sekä kokemusta tiimin ohjaamisesta ja monialaisesta verkostotyöstä.

Tehtävään sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on 3 039,62 euroa kuukaudessa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Koeaika on yksi kuukausi.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 18.10.2021 klo 9.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/oppilas-ja-opiskelijahuolto/psykologi-ja-kuraattoripalvelut/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen tiistaisin ja torstaisin puh. 050 539 1660, eija.kinnunen@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Suomen johtavana ympäristökaupunkina Lahti tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Saimaankatu 11, 15140 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat