Koulukuraattori - Rovaniemen kaupunki

Koulukuraattori - Rovaniemen kaupunki

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUTUSPALVELUISSA

on haettavana

- koulukuraattorin toimi määräajaksi 22.1. - 31.7.2019

Koulukuraattori työskentelee esi- ja perusopetuksen kuraattoripalveluissa.

Valittavalta toivomme kokemusta koulusosiaalityöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena koulukuraattorin toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005, 3§) ja sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus sekä oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013, 7§) mukainen kelpoisuus.

Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimitettava nähtäväksi Lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Toimea haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköisessä työnhakupalvelussa tulee hakemus toimittaa postitse osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 21.1.2019 klo 15:00. Pyydämme huomioimaan, että myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoja antaa: erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho puh. 0400 950 162, irmeli.vahaaho@rovaniemi.fi.

Rovaniemellä 7.1.2019

KOULUTUSPALVELUT

erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho puh. 0400 950 162, irmeli.vahaaho@rovaniemi.fi.

Rovaniemen kaupunki
Osoite: Hallituskatu 7, 96100,

www.rovaniemi.fi

Tutustu työnantajaan